Antunovits József ♦ 1822-1891

Antunovits József ♦ 1822-1891


Almási Antunovits József 1822. szeptember l8-án született Bácsalmáson. Édesapja Antunovits József Szabadka szabad királyi város főbírája, édesanyja bajsai Vojnich Rozália, testvére Antunovits Mátyás szabadkai királyi közjegyző volt. Antunovits József jogi tanulmányokat I84O és 1844 között a Pesti Tudományegyetemen folytatott. Miután az l840-es években Budapestre költözött, itt elsősorban írói, újságírói tevékenységet folytatott. Baráti köréhez tartozott báró Eötvös József és Lanka Gusztáv is. írásai a Fővárosi Lapokban, a Képes Hetilapban, a Magyarország és a Nagyvilágban, a Figyelőben és a Külügyi Szemlében jelentek meg. írásaiban a szabadkai bunvcvácokról, valamint a zombori és az új vidéki nemzetiségi szokásokról sokszor emlékezett meg. Az 1848/I 849-cs szabadságharcban a szabadkai önkéntesek egyik parancsnoka volt. A szabadságharc leverése után besorozták az osztrák császári hadseregbe. I856. május 5-én Szabadkán házasságot kötött Lagardc Flórával. Házasságukból az egyéves korában elhunyt Aladár nevű gyermekük született. Királyi közjegyzőnek 1875-ben az igazságügyi miniszter Bácsalmásra nevezte ki. Bácsalmási közjegyzői irodáját 1875- augusztus I 5-én nyitotta meg. A közjegyzőt I 88 5-ben Apatinba helyezték. Apatini közjegyzői irodáját I885. április 27-én nyitotta meg. l890-ben székhelyet cserélt Szebcrényi István hódsági közjegyzővel. Élete utolsó évében hirtelen szellemi hanyatlás lett úrrá a szervezetén. Rokonsága a budai irgalmas nővérek intézetébe adta be ápolásra. A Szegedi Királyi Törvényszék 1891 • március I0-i ítélete Antunovits József hódsági királyi közjegyző állását végleges szolgálatképtelenség miatt megszűntnek mondotta ki. Az akkor már özvegy közjegyző óvadékát a hitelezők között osztották fel. Antunovits József 1891. április 7-én Budapesten hunyt el. A budai vízivárosi temetőben temették el, s miután a temetőt 1930 körül felszámolták, nyughelye ma jeltelen.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Dr. Gelletich Miklós
 2. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 3. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 4. Babos Péter * 1818-1888
 5. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 6. Bodnár Imre 1840
 7. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 8. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 9. Christian Antal ♦ 1847-1910
 10. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 11. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 12. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 13. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 14. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 15. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 16. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 17. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 18. Dr. Bognár József » 1877-1951
 19. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 20. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 21. Dr. Charmant Oszkár
 22. DR. DERNER RICHARD ♦
 23. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 24. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 25. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 26. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 27. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 28. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 29. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 30. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 31. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 32. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 33. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 34. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 35. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 36. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 37. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 38. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 39. Dr. Király Károly ♦ 1886
 40. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 41. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 42. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 43. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 44. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 45. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 46. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 47. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 48. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 49. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 50. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 51. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 52. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 53. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 54. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 55. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 56. Dr. Noszlopy Gáspár » 1857-1924
 57. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 58. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 59. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 60. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 61. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 62. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 63. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 64. Dr. Rottenberg Márton l868.
 65. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 66. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 67. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 68. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 69. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 70. Dr. Sirchich György 1868-1937
 71. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 72. Dr. Szabó József
 73. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 74. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 75. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 76. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 77. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 78. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 79. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 80. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 81. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 82. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 83. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 84. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 85. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 86. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 87. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 88. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 89. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 90. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 91. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 92. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 93. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 94. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 95. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 96. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 97. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 98. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 99. Hadfy Döme 1826-190
 100. Haller István ♦ 1846-1898
 101. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 102. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 103. Keresztes Gyula ♦ 1879
 104. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 105. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 106. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 107. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 108. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 109. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 110. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 111. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 112. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 113. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 114. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 115. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 116. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 117. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 118. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 119. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 120. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 121. Rakics János ♦ 1825
 122. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 123. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 124. Salamon Dénes ♦ 1902
 125. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 126. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 127. Susich Károly ♦ 1854-1923
 128. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 129. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 130. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 131. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 132. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 133. Verzár József ♦ 1834-1881
 134. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 135. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 136. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 137. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890