Christian Antal ♦ 1847-1910

Christian Antal ♦ 1847-1910


Christian Antal 1847-ben született Pancsován. Édesapja Christian Vencel pancsovai iparos, anyja Hermann Teréz volt. A középiskolát Szegeden végezte. Jogi tanulmányokat 1866 és 1868 között, valamint 1869/70-ben a Pesti Tudományegyetem és Bécsben folytatott. Az ügyvédi vizsgát 1874-ben Budapesten tette le.  Szakmai pályafutását ügyvédként kezdte. 1874 és 1878 között pancsovai ügyvédként tevékenykedett. Emellett Pancsova város főügyészi tisztét is betöltötte. 1878-ban a város polgármesterévé választották. Ezt a tisztséget 1885-ig töltötte be, ekkor lemondott tisztségéről, és újból ügyvédi irodát nyitott. A Temesvári Ügyvédi Kamara Pancsova székhellyel jegyezte be tagjai sorába. A Bachmann Matilddal kötött házasságából négy gyermek született: Antal, Rezső, Leó és Aranka. Királyi  közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1898-ban Pancsovára nevezte ki. Christian Antal a kezdetektől elénk társadalmi és közéleti tevékenységet folytatott. 1885-tól a Szabadelvű Párt pancsovai szervezetének elnöke volt. A Magyarországi Néprajzi Társaság tagjai közé tartozott. Lokálpatriótaként Pancsova székhellyel a történelmi Keve vármegye újraszervezését kezdeményezte. Élére állt annak a kezdeményezésnek is. amely Pancsova helytörténeti monográfiájának megírását szorgalmazta. A tervezett mű nem készült el, de hiátusát enyhíti, hogy 1925-ben Milleker Félix megírta a város történetét. A Magyar Vöröskereszt Egyesület pancsovai szervezetének elnöki tisztét is betöltötte. Torontál vármegye tiszteletbeli ügyészének választották. Igazgatósági tagja volt a Pancsova—petrovoszellói Helyi Érdekű Vasút Részvénytársaságnak. Világi elnöke volt a római katolikus egyházközségnek. A vallás- és közoktatási miniszter iskolalátogatónak rendelte ki a Pancsova környéki falvakba. Az iskolaszék mellett a helyi magyar társaskör, a Kaszinó elnöki tisztét is hosszú ideig betöltötte. Sógorával, Bachmann Antallal közösen 1894-ben a pancsovai állami főgimnáziumi tanulók segélyezése javára 150 forintos alapítvány tett a fiatalon elhunyt kisfia, Christian Antal emlékére. Közéleti érdemeiért a király 1904-ben székelykevei előnévvel nemesi címet adományozott számára és családja részére. Christian Antal 1910. április 23-án hunyt el Pancsován. Sírja a pancsovai temetőben már nem található meg. A közjegyző emlékére fiai, Rezső és Leó adományából készültek el a székelykevei római katolikus templom Szent Istvánt és Szent Lászlót ábrázoló vitrázsai, amelyeket 1912. julius 6-án avattak fel. A családa községi kórház felépítésére 2000 koronás adományt is tett.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 2. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 3. Antunovits József ♦ 1822-1891
 4. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 5. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 6. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 7. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 8. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 9. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 10. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 11. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 12. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 13. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 14. Dr. Bognár József » 1877-1951
 15. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 16. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 17. DR. DERNER RICHARD ♦
 18. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 19. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 20. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 21. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 22. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 23. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 24. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 25. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 26. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 27. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 28. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 29. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 30. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 31. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 32. Dr. Király Károly ♦ 1886
 33. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 34. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 35. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 36. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 37. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 38. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 39. Dr. Major József ♦ 1895
 40. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 41. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 42. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 43. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 44. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 45. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 46. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 47. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 48. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 49. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 50. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 51. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 52. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 53. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 54. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 55. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 56. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 57. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 58. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 59. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 60. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 61. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 62. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 63. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 64. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 65. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 66. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 67. Dr. Tószöghy (Tauszik) Andor ♦ 1869 körül
 68. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 69. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 70. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 71. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 72. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 73. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 74. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 75. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 76. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 77. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 78. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 79. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 80. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 81. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 82. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 83. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 84. Haller István ♦ 1846-1898
 85. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 86. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 87. Keresztes Gyula ♦ 1879
 88. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 89. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 90. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 91. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 92. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 93. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 94. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 95. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 96. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 97. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 98. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 99. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 100. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 101. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 102. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 103. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 104. Rakics János ♦ 1825
 105. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 106. Salamon Dénes ♦ 1902
 107. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 108. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 109. Susich Károly ♦ 1854-1923
 110. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 111. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 112. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 113. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 114. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 115. Verzár József ♦ 1834-1881
 116. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 117. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 118. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 119. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890