DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950

DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950


Dr. Antal Gábor 1888-ban született Nádalján. Édesanyja neve Juhász Mária volt. Jogi tanulmányokat 1906 és 1910 között a Budapesti Tudományegyetemen folytatott. Jogi doktori oklevelet 1911. március 19-én szerzett. Az ügyvédi vizsgát 1913 körül tette le. 1921-ben a Debreceni Ügyvédi Kamara Debrecen székhellyel vette fel tagjai sorába.1923 végén ügyvédi irodája székhelyét Komádiba helyezte át. 1925-ben átmenetileg ismét debreceni ügyvédként tevékenykedett, ugyanebben az évben Balmazújvárosba tette át székhelyét. 1933-ban ismét Balmazújvárosból Debrecenbe, majd 1934-ben Debrecenből Balmazújvárosba tette ügyvédi irodája székhelyét. 1941 áprilisában a kiteli járási katonai parancsnokság ideiglenes hatállyal megbízott titeli közjegyzőnek nevezte ki. A közjegyzői irodát Rogulic Lázár jugoszláv királyi közjegyzőtől vette át. Kinevezését azonban az igazságügyi miniszter nem erősítette meg, helyére dr. Mayer Jenőt nevezte ki. 1942. május 1-jei hatállyal a Debreceni Ügyvédi Kamara nyilvántartásából törölték. Ekkor Szabadkán lett ügyvéd. 1944- február 1-jei hatállyal újra Balmazújvárosba kérte az ügyvédi árjegyzését. Bár származása miatt az ügyvédi pályáról eltávolították, miután 1945-ben az illetékes igazolóbizottság igazolta, ismét balmazújvárosi ügyvédként tevékenykedhetett. Dr. Antal Gábor 1950. február 27-én hunyt el Debrecenben. Sírja ma már nem található meg a helyi izraelita temetőben.

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Babos Péter * 1818-1888
 7. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 8. Bodnár Imre 1840
 9. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 10. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 11. Christian Antal ♦ 1847-1910
 12. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 13. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 14. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 15. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 16. Dr. Balassa PÁL 1885-1963
 17. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 18. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 19. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 20. Dr. Bertin József • 1892-1945
 21. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 22. Dr. Bognár József » 1877-1951
 23. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 24. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 25. Dr. Charmant Oszkár
 26. DR. DERNER RICHARD ♦
 27. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 28. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 29. Dr. Ferenczi Antal . 1883-1944
 30. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 31. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 32. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 33. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 34. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 35. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 36. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 37. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 38. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 39. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 40. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 41. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 42. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 43. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 44. Dr. Király Károly ♦ 1886
 45. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 46. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 47. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 48. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 49. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 50. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 51. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 52. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 53. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 54. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 55. Dr. Major József ♦ 1895
 56. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 57. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 58. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 59. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 60. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 61. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 62. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 63. Dr. Noszlopy Gáspár » 1857-1924
 64. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 65. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 66. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 67. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 68. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 69. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 70. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 71. Dr. Rottenberg Márton l868.
 72. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 73. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 74. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 75. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 76. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 77. Dr. Sirchich György 1868-1937
 78. Dr. SÓTI Ádám 1874
 79. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 80. Dr. Szabó József
 81. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 82. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 83. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 84. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 85. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 86. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 87. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 88. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 89. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 90. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 91. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 92. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 93. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 94. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 95. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 96. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 97. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 98. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 99. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 100. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 101. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 102. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 103. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 104. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 105. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 106. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 107. Hadfy Döme 1826-190
 108. Haller István ♦ 1846-1898
 109. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 110. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 111. Keresztes Gyula ♦ 1879
 112. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 113. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 114. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 115. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 116. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 117. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 118. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 119. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 120. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 121. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 122. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 123. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 124. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 125. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 126. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 127. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 128. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 129. Rakics János ♦ 1825
 130. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 131. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 132. Salamon Dénes ♦ 1902
 133. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 134. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 135. Susich Károly ♦ 1854-1923
 136. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 137. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 138. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 139. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 140. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 141. Verzár József ♦ 1834-1881
 142. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 143. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 144. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 145. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890