DR. BÁRDIÓ GYÖRGY (1860–1923)

kir. közjegyző Sümegen (1891–1904) kir. közjegyző Kaposváron (1904–1923)


1860. február 25-én született Lesenceistvándon, Zala vármegyében, Bárdió Ferenc, az 1848–49-es szabadságharc huszár főhadnagya, majd zalaszentgróti főszolgabíró és Flieg Mária gyermekeként. Jogi tanulmányait 1879-től 1883-ig a Budapesti Tudományegyetemen folytatta. Jogi diplomáját 1885. február 7-én szerezte meg. Hivatali tevékenységét 1884. február 1-jén Zala vármegye tiszti főügyésze mellett kezdte, ahonnan csakhamar a csáktornyai királyi közjegyzőhöz, Ziegler Kálmánhoz került. 1885-től közjegyzőjelöltként dolgozott Csáktornyán, majd 1887. március 26-án Budapesten megszerezte az ügyvédi oklevelet. 1887-től közjegyzőhelyettesként és két évig gyakorló ügyvédként is működött. Az igazságügyi miniszter 1891. június 2-án kinevezte Sümegre királyi közjegyzőnek. Székhelyén hamar beilleszkedett a helyi társadalmi életbe, a város képviselő-testületének tagjává is megválasztották. Házasságot kötött Eitner Annával, akitől György és Juliska nevű gyermekei születtek. Tagja volt a helyi polgári kaszinónak, a torna és vívó egylet választmányának,
a lövész társulat választmányának. 1895-től a korcsolyázó egyesület alelnöke. 1896-tól a Sümegi Takarékpénztár igazgatósági, 1898-tól a Sümegi Bazaltbánya Részvénytársaság felügyelőbizottsági tagja. Kérésére Plósz Sándor igazságügyi miniszter 1904. október 11-én Kaposvárra helyezte át. Irodáját az Irányi Dániel u. 7. szám alatt nyitotta meg. Tevékenyen vetette bele magát a város közéletébe és társadalmi életébe. Politikai, jótékonysági, társadalmi, pénzintézeti, városi, vármegyei ügy lassan alig volt elképzelhető a személye nélkül. A városi képviselő-testületnek, valamint több bizottságának – így a megyei bizottságnak, a vagyon és jövedelemi adókivető bizottságnak – is közel húsz évig volt tagja. Tagsággal rendelkezett Somogy és Zala vármegyék törvényhatósági bizottságaiban is. A kaposvári választókerületben a képviselőválasztás előtt megalakult Egységes Párt ügyvezető elnökének is megválasztották. A városi iskolaszéknek hat éven át ellátta gondnokságielnöki feladatait. Somogy vármegye legrégebbi pénzintézetének, a Somogy-megyei Takarékpénztár Részvénytársaság igazgatóságának is tagja volt. Éveken át tagja volt a Pécsi Királyi Közjegyzői Kamara választmányának, 1908-tól több mint tíz évig a kamara elnökhelyettesi tisztét is betöltötte. Szűkebb szülőhazájától, Zala vármegyétől sohasem tudott elszakadni. Nagyobb területeken gazdálkodott Lesenceistvándon, Ságodon és Alsóbagodon. Birtokai jövedelme nemcsak családját gazdagította, hanem közcélú jótékony adományok alapjait is képezte, legyen az a kaposvári Kossuthszobor, a háborús hősök emlékműve, a ságodi templom harangja vagy a szegények java. 1923. február 24-én hunyt el Kaposváron, a kaposvári Keleti temetőben a családi sírboltban helyezték örök nyugalomra. Sírját az 1970-es években áthelyezték Lesenceistvándra, ahol a temetőben testvére, dr. Bárdió Ferenc szombathelyi királyi közjegyző is nyugszik.

Galéria