Dr. Bertin József • 1892-1945

Dr. Bertin József • 1892-1945


Dr. Bertin József 1892. augusztus 8-án született Aknaszlatinán. Édesapja Bertin József tisztviselő, édesanyja Soltészky Mária volt. Középiskolai tanulmányait Máramarosszigeten végezte. Ezt követően a Kassai Jogakadémia hallgatója volt. 1914-ben a 32. honvéd gyalogezred kötelékében a galíciai fronton harcolt. Hadifogságba esett, ahonnan csak hét év elteltével tért haza. A hadifogságban kötött házasságot Szávits Eugéniával. A hadifogságból 1921-ben tért vissza. Jogi diplomát 1922. február 22-én a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen szerzett. Tanulmányai befejezését követően Nagykanizsán Darás László ügyvéd irodájában ügyvédjelöltként dolgozott. Az ügyvédi vizsgát 1923-ban Budapesten tette le. A Zalaegerszegi Ügvvédi Kamara 1924-ben jegyezte be tagjai sorába. 1932-ben a városi képviselőtestület tagja lett. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1941-ben Csáktornyára nevezte ki. Munkája mellett 1941. és 1944. között igazgatósági ragja volt a Csáktornyái székhelyű Hunnia Ipari és Kereskedelmi Részvénytársaságnak. Dr. Bertin József a háború végén, 1945. májusában Csáktornyán eltűnt. További sorsa ismeretlen.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Babos Péter * 1818-1888
 6. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 7. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 8. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 9. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 10. Dr. Balassa PÁL 1885-1963
 11. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 12. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 13. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 14. Dr. Charmant Oszkár
 15. DR. DERNER RICHARD ♦
 16. Dr. Ferenczi Antal . 1883-1944
 17. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 18. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 19. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 20. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 21. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 22. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 23. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 24. Dr. Király Károly ♦ 1886
 25. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 26. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 27. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 28. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 29. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 30. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 31. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 32. Dr. Major József ♦ 1895
 33. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 34. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 35. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 36. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 37. Dr. Noszlopy Gáspár » 1857-1924
 38. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 39. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 40. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 41. Dr. Reviczky Jenő 1871
 42. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 43. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 44. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 45. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 46. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 47. Dr. Sirchich György 1868-1937
 48. Dr. SÓTI Ádám 1874
 49. Dr. Szabó József
 50. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 51. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 52. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 53. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 54. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 55. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 56. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 57. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 58. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 59. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 60. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 61. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 62. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 63. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 64. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 65. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 66. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 67. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 68. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 69. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 70. ifj. Dr. Fésűs György
 71. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 72. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 73. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 74. Mezey Zsigmond 1849
 75. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 76. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 77. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 78. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 79. Rakics János ♦ 1825
 80. Salamon Dénes ♦ 1902
 81. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 82. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 83. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 84. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 85. Ursziny Pál • 1852-1910
 86. Verzár József ♦ 1834-1881
 87. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 88. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 89. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890