Dr. Bognár József » 1877-1951

Dr. Bognár József » 1877-1951


Dr. Bognár József 1877-ben született Kulán. A középiskolát Budapesten végezte. Az érettségi vizsgát 1890-ban tette le. Jogi tanulmányokat a Budapesti Tudományegyetemen folytatott. Jogi doktori oklevelét 1900-ban szerezte meg. Rövid ideig ügyvédjelölt volt Budapesten, majd 1901-ben aljegyzőnek nevezték ki a Lugosi Királyi Törvényszékre. Az ügyvédi vizsgát 1903-ban Budapesten tette le. 1904-től Lúgoson közjegyzőjelöltként, majd közjegyző-helyettesként tevékenykedett. Ezt követően dr. Bésán Kornél buziásfürdői közjegyző irodájában dolgozott közjegyző-helyettesként. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1912-ben Buziasfürdőre nevezte ki. Közjegyzői szolgálatát az impériumváltásig látta el. Irodáját 1919. július 2-án Ioan Nedelko Buziásfürdőre kinevezett román közjegyzőnek adta át. 1920-ban menekült közjegyzőként dr. Mattiassieh Dezső hódmezővásárhely  közjegyző tartós helyettesítését látta el. 1922-ben az igazságügyi miniszter Rétságra nevezte ki közjegyzőnek. 1926-ban Mezőtúrra helyezték. Közjegyzői irodáját Mezőtúron 1926. április 16-án nyitotta meg. Aktív részese volt mind a szakmai, mind a közéletnek. Tagja volt a Közjegyzői Nyugdíj intézet intézőbizottságának. Mezőtúron az Úri Kaszinó, a Mezőtúri Vadásztársaság, a Mezőtúri Polgári Lövészegylet választotta tagjai sorába. Presbitere volt a mezőtúri református egyházközségnek. 1944-ben az igazságügyi miniszter zsidó származása miatt felmentette állásából, de 1945-ben tovább folytathatta közjegyzői szolgálatát. 1950-ben állami szolgálatba már nem vették át. Dr. Bognár József 1951. január 25-én hunyt el Debrecenben. Sírja a helyi köztemetőben ma már nem található meg.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 2. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 3. Antunovits József ♦ 1822-1891
 4. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 5. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 6. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 7. Christian Antal ♦ 1847-1910
 8. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 9. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 10. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 11. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 12. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 13. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 14. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 15. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 16. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 17. DR. DERNER RICHARD ♦
 18. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 19. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 20. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 21. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 22. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 23. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 24. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 25. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 26. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 27. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 28. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 29. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 30. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 31. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 32. Dr. Király Károly ♦ 1886
 33. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 34. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 35. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 36. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 37. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 38. Dr. Major József ♦ 1895
 39. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 40. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 41. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 42. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 43. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 44. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 45. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 46. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 47. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 48. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 49. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 50. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 51. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 52. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 53. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 54. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 55. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 56. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 57. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 58. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 59. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 60. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 61. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 62. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 63. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 64. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 65. Dr. Tószöghy (Tauszik) Andor ♦ 1869 körül
 66. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 67. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 68. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 69. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 70. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 71. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 72. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 73. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 74. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 75. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 76. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 77. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 78. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 79. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 80. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 81. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 82. Haller István ♦ 1846-1898
 83. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 84. Keresztes Gyula ♦ 1879
 85. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 86. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 87. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 88. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 89. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 90. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 91. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 92. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 93. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 94. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 95. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 96. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 97. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 98. Rakics János ♦ 1825
 99. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 100. Salamon Dénes ♦ 1902
 101. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 102. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 103. Susich Károly ♦ 1854-1923
 104. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 105. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 106. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 107. Verzár József ♦ 1834-1881
 108. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 109. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 110. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 111. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890