Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882

Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882


Apánkén dr. Bottlik Dezső 1 882. szeptember I4-én született Temesváron, dr. Bottlik Dezső fehértemplomi királyi közjegyző és Boksám  Margit első gyermekeként. Testvérbátyja volt Bottlik Tibor (1884—1978) Németbogsánban élt szobrászművésznek.
A középiskolát Temesváron végezte. Jogi tanulmányokat 1901 és I904 között a Budapesti Tudományegyetemen folytatott. Jogi doktorrá 1908. május 2-án avatták. Egyéves önkéntest katonai szolgálatát a szabadkai 86. számú gyalogezrednél teljesítette. 1905-ben a Budapesti Torontáli Kör alelnökévé választották. Szakmai pályafutását Ternes vármegye tisztikarában írnokként kezdte. Ezt követően édesapja fehértemplomi közjegyzői irodájában közjegyző-helyettesként dolgozott. A világháború kitörése után 1914-ben bevonult katonának, a 21. tábori tüzérezred kötelekében teljesített szolgálatot. 1918 novemberében tartalékos tüzér főhadnagyként szerelt le. Az ellenség előtt tanúsított bátorságáért a Koronás Arany Erdemkereszt a kardokkal, kétszer az Ezüst Katonai Érdemérem (Signum Laudis), a Bronz Katonai Érdemérem (Signum Laudis) a kardokkal, a Károly Csapatkereszt és az 1912/I913-as Emlékkereszt kitüntetésben részesült. Az ügyvédi vizsgát 1925. október 19-én Újvidéken tette le. Ezt követően Szabadkán volt ügyvéd. Az I929. augusztus l8-án ráczházai Kovácsy Mária szabadkai gyógyszerésszel kötött házasság ából gyermek nem született. I94I júniusában az illetékes járási katonai parancsnokság ideiglenes megbízással szabadkai közjegyzőnek nevezte ki. Szabadkai megbízatását 1941 decemberéig látta el, mert az igazságügyi miniszter erre a székhelyre mást nevezett ki. Királyi közjegyzőnek a miniszter 1942-ben Zsablyára nevezte ki. Zsablyai közjegyzői irodáját 1942. február 16-án nyitotta meg. Az irodát dr. Jeliko Mihály katonai kmevezésú közjegyzőtől vette át. Irodájában irodai alkalmazottként Szent-Ivány Ferenc volt huszár főhadnagy dolgozott. Dr. Bottlik Dezső 1944 utáni sorsa nem ismert. 6. 

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Babos Péter * 1818-1888
 7. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 8. Bodnár Imre 1840
 9. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 10. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 11. Christian Antal ♦ 1847-1910
 12. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 13. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 14. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 15. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 16. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 17. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 18. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 19. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 20. Dr. Bertin József • 1892-1945
 21. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 22. Dr. Bognár József » 1877-1951
 23. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 24. Dr. Charmant Oszkár
 25. DR. DERNER RICHARD ♦
 26. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 27. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 28. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 29. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 30. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 31. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 32. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 33. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 34. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 35. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 36. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 37. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 38. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 39. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 40. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 41. Dr. Király Károly ♦ 1886
 42. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 43. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 44. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 45. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 46. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 47. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 48. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 49. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 50. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 51. Dr. Major József ♦ 1895
 52. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 53. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 54. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 55. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 56. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 57. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 58. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 59. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 60. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 61. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 62. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 63. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 64. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 65. Dr. Rottenberg Márton l868.
 66. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 67. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 68. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 69. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 70. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 71. Dr. SÓTI Ádám 1874
 72. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 73. Dr. Szabó József
 74. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 75. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 76. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 77. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 78. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 79. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 80. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 81. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 82. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 83. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 84. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 85. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 86. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 87. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 88. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 89. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 90. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 91. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 92. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 93. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 94. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 95. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 96. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 97. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 98. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 99. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 100. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 101. Hadfy Döme 1826-190
 102. Haller István ♦ 1846-1898
 103. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 104. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 105. Keresztes Gyula ♦ 1879
 106. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 107. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 108. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 109. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 110. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 111. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 112. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 113. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 114. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 115. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 116. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 117. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 118. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 119. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 120. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 121. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 122. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 123. Rakics János ♦ 1825
 124. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 125. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 126. Salamon Dénes ♦ 1902
 127. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 128. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 129. Susich Károly ♦ 1854-1923
 130. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 131. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 132. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 133. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 134. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 135. Verzár József ♦ 1834-1881
 136. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 137. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 138. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907