Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920

Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920


Alföldi dr. Flatt Victor 1856. november 14-én született Temesváron. Édesapja, Flatt Endre az abszolutizmus korában — a Szerb Víjdaságban és Temesi Bánságban — előbb Temesváron, később Szabadkán tartományi herccgségi biztos, ezt követően a kiegyezésig Szabadka polgármestere, majd 1 873 és 1882 között Újvidék szabad királyi város főispánja volt. Flatt Victor középiskolai tanulmányait I866 és 1874 között Kalocsán, a Jézus Társasága érseki főgimnáziumban végezte. Jogi tanulmányokat 1875 és 1879 között a Budapesti Tudományegyetemen folytatott. Az egyetem befejezése után Újvidéken lett ügyvédjelölt. 1879- november 16-tól I88I. július 1-jéig az Újvidéki Királyi Törvényszéken, 1881. július I-jétől az ügyvédi vizsga megszerzéséig Rohonyi Gyula újvidéki ügyvédnél volt joggyakornok. Jogi doktori oklevelet 1881. december 3-án szerzett, az ügyvédi vizsgát I883. április 9-én tette le. 1888. január 28-án Zomborban házasságot kötött Fernbach Angélával, egv tekintélyes Bács-Bodrog vármegyei nemesi család sarjával. Házasságából három gyermek született: Anna, Karolina és Liza. Dr. Flatt Victort gyakorló ügyvédként választották meg 1889. június 18-án Újvidék főispánjának, az elhunyt Parcsctich Felix helyére. Főispánságának legnagyobb eseménye az volt, amikor a város közgyűlése elhatározta, hogy Újvidék főterére egy impozáns új városházát építenek, amelynek fedezésére 220 000 forint kölcsönt vettek fel a Földhitelintézettől. Főispáni ( tisztségéről 1900. július 12-én lemondott. Széli Kálmán miniszterelnök elfogadta lemondását, és felmentette állásából. Felmentésének oka az volt, hogy főispánsága utolsó éveiben már nem tudott megbirkózni a városban kiéleződött nemzetiségi ellentétekkel. A város közgyűlése a lemondással egy időben leplezte le a városháza tanácstermében dr. Flatt Victor portréfestményét. Ezt követően rövid ideig ismét újvidéki ügyvédként dolgozott. Királyi közjegyzőnek 1900-ban nevezték ki Szabadkára, az elhunyt Leovics Simon helyére. Hivatala mellett Szabadkán is tevékeny szerepet vállalt a város közügyeiben; virilista jogon tagja volt Szabadka szabad királyi város törvényhatósági bizottságának. I9I0-ben a Szegedi Királyi Közjegyzői Kamara elnökségi tagjának, 1916-ban a kamara elnökének választották. Elnöki tisztségét 1918 végéig töltötte be, amikor állásáról lemondani kényszerült. „Miután a fennálló tényleges állapotok a közjegyzői kamara s az én székhelyem közötti közlekedést annyira nehezítik, hogy a kamarai ügyeknek általam való akadálytalan vezetése nem mutatkozik lehetségesnek, indíttatva érzem magamat a szegedi közjegyzői kamaránál viselt elnöki tisztemről lemondani, kérve lemondásom tudomásulvételét és a felmentvény megadását” — írta lemondólevelében. A kamara a lemondását nem fogadta el, azonban a szerb királyi igazságügyi miniszter felmentette közjegyzői állásából, és az 1919. október 27-én kelt jegyzőkönyv tanúsága szerint irodáját is lefoglalták. Dr. Flatt Victor nem sokkal később, életének 64. évében, 1920. május 20-án hunyt el Szabadkán. Sírja az újvidéki Futaki úti temetőben található, a Flatt család sírboltjában.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Babos Péter * 1818-1888
 7. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 8. Bodnár Imre 1840
 9. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 10. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 11. Christian Antal ♦ 1847-1910
 12. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 13. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 14. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 15. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 16. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 17. Dr. Balassa PÁL 1885-1963
 18. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 19. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 20. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 21. Dr. Bertin József • 1892-1945
 22. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 23. Dr. Bognár József » 1877-1951
 24. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 25. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 26. Dr. Charmant Oszkár
 27. DR. DERNER RICHARD ♦
 28. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 29. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 30. Dr. Ferenczi Antal . 1883-1944
 31. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 32. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 33. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 34. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 35. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 36. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 37. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 38. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 39. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 40. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 41. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 42. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 43. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 44. Dr. Király Károly ♦ 1886
 45. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 46. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 47. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 48. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 49. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 50. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 51. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 52. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 53. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 54. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 55. Dr. Major József ♦ 1895
 56. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 57. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 58. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 59. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 60. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 61. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 62. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 63. Dr. Noszlopy Gáspár » 1857-1924
 64. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 65. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 66. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 67. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 68. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 69. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 70. Dr. Reviczky Jenő 1871
 71. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 72. Dr. Rottenberg Márton l868.
 73. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 74. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 75. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 76. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 77. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 78. Dr. Sirchich György 1868-1937
 79. Dr. SÓTI Ádám 1874
 80. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 81. Dr. Szabó József
 82. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 83. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 84. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 85. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 86. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 87. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 88. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 89. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 90. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 91. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 92. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 93. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 94. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 95. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 96. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 97. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 98. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 99. Dr. Vojnich Lajos 1866-1902
 100. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 101. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 102. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 103. Dr. Zeisz Károly
 104. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 105. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 106. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 107. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 108. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 109. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 110. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 111. Hadfy Döme 1826-190
 112. Haller István ♦ 1846-1898
 113. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 114. ifj. Dr. Fésűs György
 115. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 116. Keresztes Gyula ♦ 1879
 117. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 118. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 119. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 120. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 121. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 122. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 123. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 124. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 125. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 126. Mezey Zsigmond 1849
 127. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 128. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 129. Mikulik József
 130. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 131. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 132. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 133. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 134. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 135. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 136. Rakics János ♦ 1825
 137. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 138. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 139. Salamon Dénes ♦ 1902
 140. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 141. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 142. Susich Károly ♦ 1854-1923
 143. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 144. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 145. Szentkirályszabadjai Dr. Baditz Lajos
 146. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 147. Ursziny Pál • 1852-1910
 148. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 149. Verzár József ♦ 1834-1881
 150. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 151. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 152. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890