Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944

Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944


Dr. Földes Béla 1879- június 4-én született Barátkán. Édesapja Feldheim Albert kereskedő, édesanyja Kohn Katalin volt. Középiskolai tanulmányait a kolozsvári unitárius főgimnáziumban végezte. Az érettségi vizsgát 1896-ban tette le. Jogi tanulmányokat 1896 és I900 között a Budapesti Tudományegyetemen folytatott. A jogi doktori diplomát I90I. június 8-án szerezte meg. Az ügyvédi vizsgát 1904-ben
tette le Budapesten. Ezt követően Élesden nyitott ügyvédi irodát. 1905. szeptember 10-én házasságot kötött Jakabfi Irénnel. Házasságukból két gyermek született, Borbála és Pál. Királyi közjegyzőnek I9I4-ben Apatinba nevezték ki. Közjegyzői irodáját 1914- július I-jén nyitotta meg. Apatmban a Nemzeti Munkapárt helyi szervezetének vezetője volt. Közjegyzői szolgálatát 1920. július 22-ig látta el, ekkor Magyarországra toloncoltákV 1921-ben Hódmezővásárhelyre helyezték az újonnan létesített 2. számú közjegyzői székhelyre. Mind a vármegyei, mind a helyi közéletben aktívan vett részt. 1944-ben kérelmet adott be az igazságügyi miniszterhez, hogy a 85 50/1941- ME számú rendelet alapján nemzethűségére és a Délvidéken tanúsított következetes magyar magatartására tekintettel mentesítsék a zsidótörvények hatálya alól. A miniszter a kérést nem teljesítette, közjegyzői kinevezését az 1210/1944. ME számú rendelet alapján 1944- május 31-i érvényességgel hatálytalanította. 1944 júniusában Auschwitzba deportálták, bár már 1919. június I 5-én áttért a római katolikus vallásra.
Dr. Földes Bélát 1944. július I 5-i időponttal holttá nyilvánították.

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Babos Péter * 1818-1888
 7. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 8. Bodnár Imre 1840
 9. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 10. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 11. Christian Antal ♦ 1847-1910
 12. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 13. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 14. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 15. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 16. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 17. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 18. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 19. Dr. Bertin József • 1892-1945
 20. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 21. Dr. Bognár József » 1877-1951
 22. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 23. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 24. DR. DERNER RICHARD ♦
 25. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 26. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 27. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 28. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 29. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 30. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 31. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 32. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 33. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 34. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 35. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 36. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 37. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 38. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 39. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 40. Dr. Király Károly ♦ 1886
 41. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 42. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 43. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 44. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 45. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 46. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 47. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 48. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 49. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 50. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 51. Dr. Major József ♦ 1895
 52. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 53. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 54. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 55. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 56. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 57. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 58. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 59. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 60. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 61. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 62. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 63. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 64. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 65. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 66. Dr. Rottenberg Márton l868.
 67. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 68. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 69. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 70. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 71. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 72. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 73. Dr. Szabó József
 74. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 75. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 76. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 77. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 78. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 79. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 80. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 81. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 82. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 83. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 84. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 85. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 86. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 87. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 88. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 89. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 90. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 91. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 92. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 93. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 94. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 95. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 96. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 97. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 98. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 99. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 100. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 101. Hadfy Döme 1826-190
 102. Haller István ♦ 1846-1898
 103. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 104. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 105. Keresztes Gyula ♦ 1879
 106. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 107. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 108. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 109. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 110. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 111. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 112. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 113. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 114. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 115. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 116. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 117. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 118. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 119. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 120. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 121. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 122. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 123. Rakics János ♦ 1825
 124. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 125. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 126. Salamon Dénes ♦ 1902
 127. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 128. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 129. Susich Károly ♦ 1854-1923
 130. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 131. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 132. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 133. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 134. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 135. Verzár József ♦ 1834-1881
 136. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 137. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 138. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 139. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890