Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932

Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932


Dr. Gergő Izor 1858-ban született Pesten. Jogi tanulmányokat IS76 és I88O között a Budapesti Tudományegyetemen folytatott. Az ügyvédi vizsgát is Budapesten tette le. A Budapesti Ügyvédi Kamara 1887-ben jegyezte be tagjai sorába. Ügyvédi irodáját a Belvárosban, a Sebestyén tér 7. szám alatt nyitotta meg. Házasságot Freund Bertával kötött. 1892-től a kerület életének aktív részese volt. Ekkor a IV kerület, azaz a Belváros pótesküdt-jének választották. 1893-ban a Budapesti Lovas Egyesület Rt. választmányi tagja lett. Amikor 1894-ben Kossuth Lajos újratemetésének előkészítésére összehívták a fővárosi kerületi körök képviselőit, hogy egy előkészítő bizottság szervezze meg a temetési ünnepséget, bizottsági tagként szerepelt. Legfontosabb közéleti szerepvállalása azonban a Belvárosi Polgári Kör tevékenységének szervezése volt. 1896-tól a kör titkáraként az iskolaszéki választásoktól kezdve minden olyan területen tevékenykedett, ahol a kör aktivitást fejtett ki. Az 1901-ben alakult Belvárosi Podmamczky Párt a jegyzőjének választotta. Később a Nemzeti Munkapárt belvárosi szervezetének lett a titkára. A Belvárosi Polgári Hitelszövetkezet és a Magyar Pénzintézetek Országos Szövetsége Rt. egyaránt igazgatósági tagjának választotta. Közéleti tevékenysége mellett, a korszellemet követve szívesen jótékonykodott, 1893-bán például a veszprémi tűzkárosultakat támogatta adományával. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1910-ben Topolyára nevezte ki, a Szegedre áthelyezett dr. Sirchich Gvörgv helyére. 1915-ben a Szabadkai Királyi Ügvészség területére ideiglenesen királyi ügyészi megbízottnak jelölték ki. Közjegyzői szolgálata nem szűnt meg az impériumváltással, ugyanis miután a szerb királyra letette az esküt, jugoszláv közjegyzői kinevezést kapott. Hivatását azonban már csak rövid ideig gyakorolta, utolsó közjegyzői okiratát 1921. szeptember 15-én vette fel. Ezt követően visszatért Magyarországra. Dr. Gergő Izor 1932-ben hunyt el Budapesten. Sírja a Kozma utcai izraelita temetőben ma is megtalálható.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 4. Antunovits József ♦ 1822-1891
 5. Babos Péter * 1818-1888
 6. Bánffay Simon
 7. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 8. Bodnár Imre 1840
 9. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 10. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 11. Christian Antal ♦ 1847-1910
 12. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 13. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 14. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 15. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 16. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 17. Dr. Balassa PÁL 1885-1963
 18. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 19. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 20. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 21. Dr. Bertin József • 1892-1945
 22. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 23. Dr. Bognár József » 1877-1951
 24. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 25. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 26. Dr. Charmant Oszkár
 27. DR. DERNER RICHARD ♦
 28. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 29. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 30. Dr. Ferenczi Antal . 1883-1944
 31. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 32. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 33. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 34. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 35. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 36. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 37. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 38. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 39. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 40. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 41. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 42. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 43. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 44. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 45. Dr. Király Károly ♦ 1886
 46. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 47. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 48. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 49. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 50. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 51. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 52. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 53. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 54. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 55. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 56. Dr. Major József ♦ 1895
 57. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 58. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 59. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 60. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 61. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 62. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 63. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 64. Dr. Noszlopy Gáspár » 1857-1924
 65. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 66. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 67. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 68. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 69. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 70. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 71. Dr. Reviczky Jenő 1871
 72. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 73. Dr. Rottenberg Márton l868.
 74. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 75. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 76. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 77. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 78. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 79. Dr. Sirchich György 1868-1937
 80. Dr. SÓTI Ádám 1874
 81. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 82. Dr. Szabó József
 83. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 84. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 85. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 86. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 87. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 88. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 89. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 90. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 91. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 92. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 93. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 94. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 95. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 96. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 97. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 98. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 99. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 100. Dr. Vojnich Lajos 1866-1902
 101. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 102. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 103. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 104. Dr. Zeisz Károly
 105. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 106. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 107. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 108. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 109. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 110. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 111. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 112. Hadfy Döme 1826-190
 113. Haller István ♦ 1846-1898
 114. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 115. ifj. Dr. Fésűs György
 116. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 117. Keresztes Gyula ♦ 1879
 118. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 119. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 120. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 121. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 122. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 123. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 124. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 125. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 126. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 127. Mezey Zsigmond 1849
 128. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 129. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 130. Mikulik József
 131. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 132. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 133. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 134. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 135. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 136. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 137. Rakics János ♦ 1825
 138. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 139. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 140. Salamon Dénes ♦ 1902
 141. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 142. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 143. Susich Károly ♦ 1854-1923
 144. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 145. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 146. Szentkirályszabadjai Dr. Baditz Lajos
 147. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 148. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 149. Ursziny Pál • 1852-1910
 150. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 151. Verzár József ♦ 1834-1881
 152. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 153. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 154. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890