Dr. Isoó Victor » 1875-1952

Dr. Isoó Victor » 1875-1952


Babonybérci dr. Isoó Victor 1875- szeptember 1-jén született Alsólendván. Édesapja Isoó Ferenc ügyvéd, édesanyja Kiss Kornélia volt. A középiskolát Sopronban az evangélikus líceumban végezte. Az érettségi vizsgát 1893-június I5-én tette le. Jogi tanulmányokat 1893 és 1897 között a Budapesti Tudományegyetem folytatott. Jogtudori oklevelét I899. július 1-jén szerezte meg. Ezt követően Győrben ügyvédjelöltként helyezkedett el. Az ügyvédi vizsgát 1903- november 16-án tette le. 1903. december 28-án házasságot kötött Csikvándy Máriával. Házasságukból Délinké és Mária nevű gyermekeik születtek. 1903 és I906 között Mihálko vies Tivadar győri közjegyző irodájában volt közjegyző-helyettes. Ez után kinevezéséig Skublics Imre zalaegerszegi közjegyző irodájában dolgozott közjegyző-helyettesként. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter I9I0-ben Csáktornyára nevezte ki. Közjegyzői irodájában német nyelven is készített okiratokat. Munkája mellett igazgatósági tagja volt a Csáktornyái Takarékpénztárnak és a Muraközi Pezsgőgyár Részvénytársaságnak. Az első világháború alatt 1914 és 1916 között harctéri szolgálatot teljesített, a szerbiai hadszínterén all. honvéd huszárezred kötelékében századosként harcolt. Érdemeiért a Katonai Jubileumi Emlékérem és a Károly Csapatkereszt kitüntetésben részesült. Csáktornyái közjegyzői állása az impériumváltással szűnt meg. 1921-ben Csornára nevezték ki közjegyzőnek. 1929 és 1944 között igazgatósági tagja, majd alclnöke volt a Sopron megyei Első Takarékpénztár Kapuvár Részvénytársaságnak. Sopron vármegye közigazgatási bizottságának ugyancsak tagja volt. Közjegyzői szolgálata 1950. május I2-én szűnt meg, miután állami szolgálatba nem vették át.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Babos Péter * 1818-1888
 7. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 8. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 9. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 10. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 11. Dr. Balassa PÁL 1885-1963
 12. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 13. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 14. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 15. Dr. Bertin József • 1892-1945
 16. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 17. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 18. Dr. Charmant Oszkár
 19. DR. DERNER RICHARD ♦
 20. Dr. Ferenczi Antal . 1883-1944
 21. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 22. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 23. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 24. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 25. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 26. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 27. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 28. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 29. Dr. Király Károly ♦ 1886
 30. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 31. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 32. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 33. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 34. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 35. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 36. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 37. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 38. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 39. Dr. Major József ♦ 1895
 40. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 41. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 42. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 43. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 44. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 45. Dr. Noszlopy Gáspár » 1857-1924
 46. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 47. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 48. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 49. Dr. Reviczky Jenő 1871
 50. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 51. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 52. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 53. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 54. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 55. Dr. Sirchich György 1868-1937
 56. Dr. SÓTI Ádám 1874
 57. Dr. Szabó József
 58. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 59. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 60. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 61. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 62. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 63. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 64. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 65. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 66. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 67. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 68. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 69. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 70. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 71. Dr. Vojnich Lajos 1866-1902
 72. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 73. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 74. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 75. Dr. Zeisz Károly
 76. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 77. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 78. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 79. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 80. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 81. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 82. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 83. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 84. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 85. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 86. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 87. Mezey Zsigmond 1849
 88. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 89. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 90. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 91. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 92. Rakics János ♦ 1825
 93. Salamon Dénes ♦ 1902
 94. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 95. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 96. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 97. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 98. Ursziny Pál • 1852-1910
 99. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 100. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 101. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890