DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936

DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936


Dr. Jedlicska Béla 1860. augusztus I 3-án született Martfűn. Édesapja Jedlicska Pál, édesanyja Nágel Mária volt. A középiskolát Szarvason és Iglón végezte, 1878-ban érettségizett. Jogi tanulmányokat I878 és 1882 között a Budapesti Tudományegyetemen folytatott. Jogi doktori oklevelet 1884- október 18-án szerzett. Az egységes bírói és ügyvédi vizsgát I888. szeptember 28-án Budapesten tette le. Szakmai pályafutást Steinbach István budapesti közjegyző irodájában kezdte, ahol előbb közjegyzőjelölt, majd közjegyző-helyettes volt. 189I. július 8-án házasságot kötött zalavári Horváth Jolánnal. A házasságot 1915-ben felbontották, azonban 1931- január 15-én másodszor is első feleségét, zalavári Horváth Jolánt vette feleségül. Házasságukból három gyermek született, Ilona, Jolán és Margit.  Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1890-ben Palánkára nevezte ki.— Palánkáról 1903-ban Szegedre helyezték közjegyzőnek. Szegeden aktív politikai és kulturális tevékenységet fejtett ki. Alapítója és elnöke volt a Szegedi Városi Pártnak, tagja Szeged szabad királyi város törvényhatósági bizottságának, továbbá választmányi tagja a Szeged-Belvárosi Kaszinónak, elnöke a Városi Dalárdának. 1906-ban a szegedi Rákóczi-szobrot állító bizottság elnökévé választották. Szívesen és sokszor adakozott közérdekű célokra. Ennek szép példáját mutatta, amikor a szegedi szegény sorsú diákok részére 200 koronát adományozott. A szegedi és a Szeged környéki kistermelők által megtermelt gyümölcs és bor értékesítésére egy részvénytársaságot hozott létre. A Szegedi Királyi Közjegyzői Kamarának előbb elnökségi tagja, majd 1921 és 1934 között elnöke volt. 1927-ben a közjegyzői kar képviseletében felsőházi póttagnak választották. Közéleti és társadalmi tevékenységéért 1929-ben magyar királyi kormányfőtanácsosi címmel tüntették ki. Szegedi székhelyét 1934-ben elcserélte dr. Gálffy Ferenc szentgotthárdi közjegyzővel. Ekkor a Szegedi Királyi Közjegyzői Kamara örökös tiszteletbeli elnöke címben részesítették. Dr. Jedlicska Béla 1936. augusztus 18-án hunyt el Szegeden. Sírja a szegedi Belvárosi temetőben már nem található meg. Temesi Ferenc író Por című szótárregényében az Örökség címszó alatt, A ravasz jedlicska címmel állított emléket a maga korában közismert és népszerű szegedi közjegyzőnek, Jedlicska Antal néven. 

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Babos Péter * 1818-1888
 7. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 8. Bodnár Imre 1840
 9. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 10. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 11. Christian Antal ♦ 1847-1910
 12. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 13. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 14. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 15. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 16. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 17. Dr. Balassa PÁL 1885-1963
 18. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 19. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 20. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 21. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 22. Dr. Bognár József » 1877-1951
 23. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 24. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 25. Dr. Charmant Oszkár
 26. DR. DERNER RICHARD ♦
 27. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 28. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 29. Dr. Ferenczi Antal . 1883-1944
 30. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 31. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 32. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 33. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 34. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 35. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 36. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 37. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 38. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 39. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 40. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 41. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 42. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 43. Dr. Király Károly ♦ 1886
 44. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 45. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 46. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 47. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 48. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 49. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 50. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 51. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 52. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 53. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 54. Dr. Major József ♦ 1895
 55. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 56. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 57. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 58. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 59. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 60. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 61. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 62. Dr. Noszlopy Gáspár » 1857-1924
 63. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 64. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 65. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 66. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 67. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 68. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 69. Dr. Reviczky Jenő 1871
 70. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 71. Dr. Rottenberg Márton l868.
 72. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 73. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 74. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 75. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 76. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 77. Dr. Sirchich György 1868-1937
 78. Dr. SÓTI Ádám 1874
 79. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 80. Dr. Szabó József
 81. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 82. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 83. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 84. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 85. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 86. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 87. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 88. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 89. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 90. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 91. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 92. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 93. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 94. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 95. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 96. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 97. Dr. Vojnich Lajos 1866-1902
 98. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 99. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 100. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 101. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 102. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 103. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 104. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 105. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 106. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 107. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 108. Hadfy Döme 1826-190
 109. Haller István ♦ 1846-1898
 110. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 111. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 112. Keresztes Gyula ♦ 1879
 113. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 114. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 115. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 116. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 117. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 118. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 119. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 120. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 121. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 122. Mezey Zsigmond 1849
 123. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 124. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 125. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 126. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 127. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 128. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 129. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 130. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 131. Rakics János ♦ 1825
 132. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 133. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 134. Salamon Dénes ♦ 1902
 135. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 136. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 137. Susich Károly ♦ 1854-1923
 138. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 139. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 140. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 141. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 142. Ursziny Pál • 1852-1910
 143. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 144. Verzár József ♦ 1834-1881
 145. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 146. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 147. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 148. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890