Dr. Jelich Mihály » 1881-1961

Dr. Jelich Mihály » 1881-1961


Dr. Jelich Mihály (Miso Jelié) 1881. december I7-én született Hercegszántón. Édesapja Jelich Mihály, édesanyja Filakovics Márta yolt. A középiskolát a Zombori Állami Főgimnáziumban végezte. Jogi tanulmányokat 1903 és 1907 között a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen folytatott. Az ügyvédi vizsgát 1913- május 17-én Marosvásárhelyen tette le. A Szabadkai Ügyvédi Kamara I 91 3-ban Baja székhellyel jegyezte be tagjai sorába. Az első világháború alatt I9I4-ben és 1915-ben az orosz fronton harcolt. Belgrád elfoglalásakor a katonai rendőrség egyik vezető beosztású tisztje lett. A belgrádi katonai rendőrség ipar- és kereskedelmi osztályának vezetőjeként a szerbiai katonai halászat megszervezője voltA 1918-ban, amikor a szerb csapatok megszállták Baját és környékét, elmenekült, és csak a Tanácsköztársaság bukása után tért vissza. Suhay Imre altábornagy megbízásából adatokat gyűjtött a szerb csapatokról. Miután a szerbek kiürítették ezt a területet, három napig Baja város polgármestere volt. 1920-ban tartalékos főhadnagyként szerelt le. Katonai érdemeit a Signum Laudis kitüntetéssel ismerték el. A két világháború között a vármegye törvényhatósági bizottságának tagja volt, és a vármegye tiszteletbeli ügyészének is megválasztották. Igazgatósági tagja volt a Ferenc-csatorna Társulatnak, és a társulat jogi képviseletét is ellátta. Igazgatósági tagja volt továbbá a Bajai Közgazdasági Bank Részvénytársaságnak is. Jelich Mihály politikai törekvése a Magyarországon élő sokác és bunyevác nemzetiség autonómiájának biztosítása volt. A két világháború között a prélókon az általa írt darabokat adták elő. Az 1930-as években Szabadkán horvát nyelvű naptárakat nyomtatott ki. Az országgyűlési képviselőválasztásokon a térség nemzetiségei körében a kormánypártnak korteskedett. 1941-ben a zsablyai járási katonai parancsnokság közigazgatási osztálya ideiglenes megbízással zsablyai közjegyzőnek nevezte ki. Az irodát dr. Mainszky Szilárd jugoszláv királyi közjegyzőtől vette át. Miután kinevezését az igazságügyi miniszter nem erősítette meg, visszatérve Bajára ügyvédi tevékenységét folytatta. 1944- október I7-én a Baján áthaladó bori munkaszolgálatosok menetéből négy zsidó munkaszolgálatost mentett ki, és bújtatott el a Petőfi-szigctcn lévő csónakházában. 1945-ben az ügyvédi kamara bizottsága igazolta tevékenységét, ennek megfelelően ügyvédi tevékenységét tovább folytathatta. Az I950-cs évek elején azonban az Államvédelmi Hatóság megfigyelés alá helyezte, és 1952-ben Baja térségében Koppándy József és társai ügyében fegyveres szervezkedés és
kémkedés vádjával letartóztatták. A vád szerint Baját és környékét a jugoszláv államhoz kívánta csatolni, és 1945-ben arra kérte a lakosságot, hogy a városban a jugoszláv zászlót mindenütt tűzzék ki. Az AVH szerint Jel ich Mihályt a jugoszláv hírszerzés, az ÓZNA, később utódszervezete, az UDB beszervezte, továbbá 1952 nyarán csatlakozott a Koppándy József és társai által szervezett illegális csoporthoz, amelynek egyik összekötője volt. Végül a bíróság szervezkedésben való részvétel és kémkedés bűntette miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte, majd 1957-ben a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, tekintettel megromlott egészségi állapotára, kegyelemben részesítette. Dr. J cl i eh Mihály I96l. február I 3-án Baján hunyt el. Sírja a bajai Szent Rókus temetőben ma is megtalálható. Magyar nyelvű sírkövének hátlapján Sloboda sviéc (Közel a szabadság) című, I 9 I 9-ben írt versének négy sorát olvashatjuk: „U raju su mlogi nasi sini, / Koji bili virm didovini, / Koji Boga svevisnjega stuju / 1 ncpravdu svaku osuduju.” / dr. Miso Jelié / I 881 — 1961 / „nas fiskai . — „Mennybe jutottak fiaink,/ Akik hűségesek voltak a hazához, / A mindenható Istenhez / Ls minden igazságtalanságot elítéltek. ’ / dr. Miso Jelié / 1881-1961 / „a mi ügyvédünk”. Dr. Jdich Mihály ügyvéd, író és költő emlékét szülőfalujában, Hercegszántó községben egy 2016-ban avatott emléktábla is őrzi.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Babos Péter * 1818-1888
 7. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 8. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 9. Dr. Balassa PÁL 1885-1963
 10. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 11. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 12. Dr. Bertin József • 1892-1945
 13. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 14. Dr. Charmant Oszkár
 15. Dr. Csukássy Károly
 16. DR. DERNER RICHARD ♦
 17. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 18. Dr. Ferenczi Antal . 1883-1944
 19. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 20. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 21. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 22. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 23. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 24. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 25. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 26. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 27. Dr. Király Károly ♦ 1886
 28. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 29. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 30. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 31. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 32. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 33. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 34. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 35. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 36. Dr. Major József ♦ 1895
 37. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 38. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 39. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 40. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 41. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 42. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 43. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 44. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 45. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 46. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 47. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 48. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 49. Dr. Szabó József
 50. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 51. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 52. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 53. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 54. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 55. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 56. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 57. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 58. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 59. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 60. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 61. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 62. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 63. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 64. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 65. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 66. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 67. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 68. Hadfy Döme 1826-190
 69. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 70. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 71. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 72. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 73. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 74. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 75. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 76. Rakics János ♦ 1825
 77. Salamon Dénes ♦ 1902
 78. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 79. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 80. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 81. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 82. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 83. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 84. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 85. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 86. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890