Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.

Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.


Dr. Kern Lajos 1862-ben született. Jogi tanulmányokat 1882 es 1887 között a Budapesti Tudományegyetemen folytatott. Az ügyvédi vizsgát I887 körül Budapesten tette le. Pályája kezdetén ügyvédként tevékenvkedett, 1895-ben Kula székhellyel a Szabadkai Ügyvédi Kamara tagjai közé tartozott. Bács-Bodrog vármegye közigazgatási bizottságának is tagja volt, és vármegyei képviselőként kormánypárti politikát képviselt. Több országgyűlési képviselő-választásnál kortesként tevékenykedett. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1895-ben az újonnan létesített topolyai közjegyzői székhelyre nevezte ki. Közjegyzői irodáját 1895. április 24-én nyitotta meg. A magyar mellett német nyelven is készített közjegyzői okiratokat. Irodájában közjegyzőhelyettesként Somogyi János teljesített szolgálatot. Egyéves önkéntest katonai szolgálatát a szabadkai 6. számú honvéd gyalogezredben teljesítette. A Günther Irmával kötött házasságából hat gyermek született: Aurél, Lajos, Dezső, Irma, Ilona és Rózsi. Topolyáról 1902-ben az igazságügyi miniszter Szegedre helyezte." Szegedi közjegyzői irodáját a Széchenyi tér 7. szám alatt nyitotta meg. Szakmai munkája mellett Szeged közéletében is aktívan részt vett. Elnöke volt a helvi dalárdának." 1907/1908-ban igazgatósági tagja volt az evangélikus egyházi háttérrel rendelkező, szabadkai székhelyű Alföldi Bank Részvénytársaságnak. 1907-től igazgatósági tagja volt a Délmagyarországi Közgazdasági Banknak és a Szeged-Alföldi Takarékpénztár Részvénytársaságnak. A Szatymazi Artézi Fürdő Részvénytársaságnak 1907 és I911 között volt az igazgatósági tagja. Közéleti tevékenységének legnagyobb érdeme és eredménye a Délvidéki Magvar Közművelődési Egyesület alapítása volt. Az egyesület előkészítő bizottságának tagjává 1903-ban választották. A szervezési munkák mellett adományával is nagyban elősegítette az egyesület megalakulását. Tevékenységének is köszönhetően az egyesületnek már a megalakuláskor I700 rendes és 600 pártoló tagja volt. Az alakuló közgyűlést 1900. december 8-án tartották Szegeden. Az egyesület alclnökénck Herczeg Ferenc író és Kállay Albert főispán mellett dr. Kern Lajos közjegyzőt is megválasztották. Az egyesület nevében többször is eljárt, közreműködött a makói tagszervezet megalakításában, és memorandumot adott át a vallás- és közoktatási miniszternek, hogv a harmadik magyar egyetem Szegeden létesüljön. 1907-ben azonban belső ellentétek miatt az egyesület válságba jutott. Rónay Jenő lemondott az elnöki tisztségről. S bár az elnökség elleni vádak nem voltak megalapozottak, az elnök a dr. Kern Lajos alelnök által kezdeményezett bizalmi szavazás után sem vonta vissza lemondását. Ekkor Justh Gyulát kérték ícl az elnöki tisztségre, de ő a felkérést nem fogadta el. A következő évben a fényes közéleti pályát egy súlyos esemény törte derékba. A Szegedi Királyi Közjegyzői Kamara közleményt tett közzé, miszerint dr. Kern Lajos szegedi közjegyzőt állásából felfüggesztették.  A vádhatóság összesen 1642 rendbeli csalás, közokirat-hamisítás és sikkasztás bűncselekményével vádolta. A Szegedi Királyi Törvényszék a bűnösségét megállapítva négyévi börtönbüntetésre, ötévi hivatalvesztésre és politikai jogainak felfüggesztésére ítélte. Dr. Kern Lajos büntetőügye a szegedi közjegyzők presztízsét hátrányosan érintette, amint azt a korabeli kamarai iratokban is olvashatjuk: „Kern Lajos fenyítő ügye országszerte feltűnést és közfelháborodást szült, és méltán, nem csoda hát, ha a közjegyzői intézmény hiteles és jó hírneve, különösen Szegeden megrendült, és eme város lakosságának nagy része földműves népből állván, főleg az utóbbi időben megcsökkent a közjegyzői iroda iránti bizalom.  A károsultak a polgári jogi igényeiket külön perben érvényesítették, amelynek kapcsán a közjegyző teljes vagyona árverezésre került. A börtönből 1913-ban jó magaviseleté miatt egyévi kedvezménnyel szabadult. Dr. Kern Lajos 1914. november 26-án hunyt el. A szegedi evangélikus temetőben temették el, ahol sírját 2009-ben számolták fel.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Babos Péter * 1818-1888
 7. Bánffay Simon
 8. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 9. Bodnár Imre 1840
 10. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 11. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 12. Christian Antal ♦ 1847-1910
 13. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 14. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 15. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 16. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 17. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 18. Dr. Balassa PÁL 1885-1963
 19. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 20. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 21. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 22. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 23. Dr. Bognár József » 1877-1951
 24. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 25. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 26. Dr. Charmant Oszkár
 27. DR. DERNER RICHARD ♦
 28. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 29. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 30. Dr. Ferenczi Antal . 1883-1944
 31. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 32. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 33. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 34. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 35. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 36. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 37. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 38. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 39. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 40. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 41. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 42. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 43. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 44. Dr. Király Károly ♦ 1886
 45. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 46. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 47. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 48. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 49. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 50. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 51. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 52. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 53. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 54. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 55. Dr. Major József ♦ 1895
 56. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 57. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 58. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 59. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 60. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 61. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 62. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 63. Dr. Noszlopy Gáspár » 1857-1924
 64. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 65. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 66. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 67. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 68. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 69. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 70. Dr. Reviczky Jenő 1871
 71. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 72. Dr. Rottenberg Márton l868.
 73. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 74. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 75. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 76. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 77. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 78. Dr. Sirchich György 1868-1937
 79. Dr. SÓTI Ádám 1874
 80. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 81. Dr. Szabó József
 82. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 83. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 84. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 85. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 86. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 87. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 88. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 89. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 90. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 91. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 92. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 93. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 94. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 95. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 96. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 97. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 98. Dr. Vojnich Lajos 1866-1902
 99. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 100. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 101. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 102. Dr. Zeisz Károly
 103. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 104. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 105. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 106. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 107. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 108. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 109. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 110. Hadfy Döme 1826-190
 111. Haller István ♦ 1846-1898
 112. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 113. ifj. Dr. Fésűs György
 114. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 115. Keresztes Gyula ♦ 1879
 116. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 117. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 118. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 119. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 120. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 121. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 122. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 123. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 124. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 125. Mezey Zsigmond 1849
 126. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 127. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 128. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 129. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 130. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 131. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 132. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 133. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 134. Rakics János ♦ 1825
 135. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 136. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 137. Salamon Dénes ♦ 1902
 138. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 139. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 140. Susich Károly ♦ 1854-1923
 141. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 142. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 143. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 144. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 145. Ursziny Pál • 1852-1910
 146. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 147. Verzár József ♦ 1834-1881
 148. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 149. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 150. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890