Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901

Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901


Balatoni dr. Kormos Béla 1838. március I5-én született. Édesapja Kormos Ferenc, édesanyja Szalay Rozália volt. Jogi tanulmányokat az l850-es évek végétől a Pesti Tudományegyetemen folytatott. Egyetemi évei arra az időre estek, amikor újból küzdeni kellett a magyar nyelv használatáért, amely mozgalomnak élharcosa volt. „A joghallgatók vezére ekkor Balatoni Kormos Béla (később közjegyző), nagysvádájú, lelkes ifjú, akiben megvolt a szó bátorsága, szép termete, szép hangja öntudatlanul is vezérnek avatták. Az egyetemi hallgatók Kormos lakásán egy petíciót írtak alá, amelyben azt kérték a királytól, hogy újból vezesse be a magyar nyelvet az egyetemi oktatásba. A petíciót aláírók bátor kiállásukért fegyelmi büntetést kaptak. I86l-ben az egyetemi hallgatók vezéreként koszorút vitt Batthyány Lajos sírjához. A néma tüntetés résztvevőit a zsandárok golyóval fogadták, és több halálos áldozata is volt a koszorúzásnak. Ezt követően a párizsi magyar emigráció vezetőjével, gróf Teleki Pállal is felvette a kapcsolatot. Politikai tevékenysége miatt az osztrák kormány rendőri megfigyelés alá helyezte, majd I 866-ban Prágába száműzte. Az ügyvédi vizsgát Pesten tette le. A kiegyezés után Pest megye tiszteletbeli alügyésze lett. 1869-ben a Belügyminisztérium fogalmazójának nevezték ki. l87I-ben minisztériumi titkári kinevezést kapott. A kisjókai Ágoston Rózával kötött házasságából két gyermek született, Ilona és Béla. Időközben 1869-től gróf Ráday Gedeon királyi biztos egyik legközelebbi munkatársaként az alföldi betyárvilág felszámolásában vett részt. Edvi Illés Károly, a neves büntetőjogász így írt a fiatal Kormos Béláról: „Csupa tűz, csupa bátorság és kissé szeles modor jellemezték. Sötét szeme csak úgy villogott, mikor terveiről és dolgairól beszélt. Közéleti tevékenysége mellett írásai, költeményei jelentek meg a kor nevesebb újságaiban, például a Hölgyfutárban és a Vasárnapi Újságban. Az alföldi betyárvilág felszámolásával kapcsolatban a Pesti Naplóban jelent meg cikke, Közbiztonsági állapotunk címmel, amelyben meglehetősen pesszimista hangnemben elemezte a bűnüldözés eredménytelenségét. „De ha a bűnös kézre kerül is, száz és száz módja van a megszökésnek és a vizsgálat kijátszásának. Megyei pandúrok  forinttal fizetett családapák, legtöbbször a vádlottnak rokona, barátja vagy ismerőse, kísérik s ügyelnek fel rá, s hogy miben e vigyázat, bizonyítja a sok megszökött rab, s a rokonok általi összebeszéléssel félrevezetett vizsgálat. Volt rá példa, hogy 8—10 forintért a statarialis vagy más főben járó bűnöst megszöktették, s minden fogházban évenként százakra megy azon levélkék száma, melyet a börtönfelügvelők csempésznek be. „  Az alföldi közbiztonság helyreállítása érdekében tett sikeres szolgálatai elismeréséül 1872-ben a Ferenc József-rcnd lovagkeresztje kitüntetésben részesült. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter I 875-ben Nagyszentmiklósra nevezte ki. Közjegyzői irodáját 1875. augusztus I-jén nyitotta meg. A Temesvári Királyi Közjegyzői Kamara alapító tagjai közé tartozott. Több alkalommal választották meg a kamara elnökségi tagjának is. Temes megyében Mélykastély és Temesmóra határában, Pest megyében, valamint Dánoson voltak birtokai. Nagyszentmiklósról 1882-ben Versecre kérte áthelyezését. Verseci irodáját 1882. június I 5-én nyitotta meg. Az 1885. október 6- án megalakult Verseci Magyar Közművelődési Egyesület első elnökének választották. Ezt a tisztséget 1888-ig töltötte be. Az egyesület legfontosabb céljának a magyar nyelv terjesztését tartotta a sváb, szerb és román lakosságú városban és környékén. 1886-tól az egyesület adta ki az első magvar nyelvű verseci lapot, a Délvidéki Nemzetőrt. A lap első évfolyamaiban cikkei jelentek meg. Emellett Ordögkúton egy falusi óvodát tartott fenn, saját költségén, amely cselekedetének elismeréseként az EMKFÍ közgyűlése Kossuth Lajossal, Baross Gáborral és Rökk Pállal együtt a társulat első tiszteletbeli tagjának választottad6 1885-ben az újságok híradásai szerint az országos rcndőrkapitányi tisztség legesélyesebb jelöltje volt, de végül nem élt nevezték ki 1895-ben a Budapestről, a Fővám térről induló, Albertfalva, Budafok, Nagytétény, Budapest-Kclenföld helyi érdekű vasút kiépítésére kapott előmunkálati engedélyt. Versecről 1896-ban Budapestre kérte az áthelyezését, sikerrel. Budapesti közjegyzői irodáját 1896. március 22-én Józsefváros belső részén, a Múzeum körút 2. szám alatt nyitotta meg.  Dr. Kormos Béla 1901. március 5-én hunyt el Budapesten. 1901. március 8-án temették a Kerepesi temetőben. Temetésén a Budapesti Királyi Közjegyzői Kamara közjegyzői kara Rupp Zsigmond elnök vezetésevei teljes számban megjelent.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 2. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 3. Antunovits József ♦ 1822-1891
 4. Babos Péter * 1818-1888
 5. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 6. Bodnár Imre 1840
 7. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 8. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 9. Christian Antal ♦ 1847-1910
 10. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 11. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 12. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 13. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 14. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 15. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 16. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 17. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 18. Dr. Bognár József » 1877-1951
 19. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 20. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 21. DR. DERNER RICHARD ♦
 22. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 23. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 24. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 25. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 26. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 27. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 28. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 29. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 30. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 31. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 32. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 33. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 34. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 35. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 36. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 37. Dr. Király Károly ♦ 1886
 38. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 39. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 40. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 41. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 42. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 43. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 44. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 45. Dr. Major József ♦ 1895
 46. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 47. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 48. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 49. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 50. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 51. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 52. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 53. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 54. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 55. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 56. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 57. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 58. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 59. Dr. Rottenberg Márton l868.
 60. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 61. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 62. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 63. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 64. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 65. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 66. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 67. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 68. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 69. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 70. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 71. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 72. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 73. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 74. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 75. Dr. Tószöghy (Tauszik) Andor ♦ 1869 körül
 76. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 77. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 78. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 79. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 80. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 81. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 82. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 83. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 84. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 85. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 86. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 87. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 88. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 89. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 90. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 91. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 92. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 93. Hadfy Döme 1826-190
 94. Haller István ♦ 1846-1898
 95. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 96. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 97. Keresztes Gyula ♦ 1879
 98. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 99. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 100. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 101. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 102. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 103. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 104. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 105. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 106. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 107. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 108. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 109. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 110. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 111. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 112. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 113. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 114. Rakics János ♦ 1825
 115. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 116. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 117. Salamon Dénes ♦ 1902
 118. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 119. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 120. Susich Károly ♦ 1854-1923
 121. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 122. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 123. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 124. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 125. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 126. Verzár József ♦ 1834-1881
 127. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 128. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 129. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 130. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890