Dr. Kozma György ♦ 1887-1957

Dr. Kozma György ♦ 1887-1957


Kissolymosi dr. vitcz Kozma György 1887- április 24-én született Kolozsváron. Édesapja Kozma Ferenc gimnáziumi tanár, királyi tanácsos, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, édesanyja Imreh Julianna, Imreh György héjjasfalvi földbirtokos lánya volt. 1905-ben a kolozsvári unitárius főgimnáziumban érettségizett. Jogi tanulmányokat I906 és 1910 között a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen folytatott. A jogi doktori vizsgát 1910-ben tette le. Az egységes bírói-ügyvédi vizsgát 1913-ban teljesítette. Onkéntesi évét a császári és királyi 35. tábori ágyús ezred kötelekében szolgálta le.Ezt követően előbb Újpesten Jakab Géza közjegyzőnél, majd Kolozsváron dr. Gidófalvy István közjegyzői irodájában közjegyző-helyettesként teljesített szolgálatot. 1914-ben a 24- tábori tüzérezredhez vonult be. A világháború teljes időszakát végigharcolta. Érdemei elismeréséül a Katonai Érdemkereszt III. osztálya a kardokkal, a Bronz és Ezüst Katonai Érdemérem a Katonai Érdemkereszt szalagján a kardokkal, a Sebesülési Erem és a Károly Csapatkereszt kitüntetésekben részesült. Az első világháború végén tartalékos hadnagyként szerelt le. Később emléklapos tüzér századossá léptették elő. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1918-ban Élesdre nevezte ki. Közjegyzői irodáját 1918. december 16-án nyitotta meg. 1918 novemberében házasságot kötött Lovass Ilonával, Lovass Mihály érmihályfalvai föld-birtokos leányával. Házasságukból három gyermek született: György (1921), Endre (1923) és Ilona (1926). 1920-ban Magyarországra repatriált. I92I-ben az igazságügyi miniszter Nagyigmándra, majd Alsólendvára helyezte közjegyzőnek, azonban az irodája ténylegesen Zalaegerszegen működött. Az igazságügyi miniszter az alsólcndvai székhely Magyarországon maradt területét rendeletével a zalaegerszegi királyi közjegyzőséghez csatolta, és így létrehozta a Zalaegerszeg 2. Számú közjegyzői körzetet. Dr. Kozma György a magyar nyelvű okiratok mellett a német nyelvű okiratok készítéséhez német nyelvi jogosítványt is szerzett. A közjegyzőt 1926-ban áthelyezték Hódmezővásárhelyre. Közjegyzői irodáját itt 1926. szeptember 29-én nyitotta meg. 1930. május 25-én vitézzé avatták. Belépett a Frontharcosok Szövetségébe, valamint tagja volt a Társadalmi Egyesületek Szövetségének és az Erdélyi Férfiak Egyesületének. A város közéletébe a törvényhatósági bizottság és a kisgyűlés tagjaként is bekapcsolódott. Az unitárius egyház Duna—Tisza menti egyházközségének felügyelő gondnoki, valamint a hódmezővásárhelyi egyházközség főgondnoki tisztjét is betöltötte. Az unitárus egyház képviseletében Józan Miklós püspökkel részt vett a New York-i Kossuth-szobor avatási ünnepségein. 1935-ben társadalmi szerepvállalásáéért a kormányzó a magyar királyi kormányfőtanácsosi címet adományozta részére. A közjegyzőt 1939-ben Budapest III. kerületébe helyezték át, ahol I94I-ig dolgozott. 1942-től Debrecenben teljesített közjegyzői szolgálatot. A Debreceni Királyi Közjegyzői Kamara a kamara elnökhelyettesének is megválasztotta. I945 márciusában Debrecenből internálták, majd novemberben szabadon bocsátották. Miután a közjegyzői kamara igazolóbizottsága igazolta, tovább folytathatta hivatását. 1949-ben azonban az igazságügyi miniszter állami szolgálatba nem vette át. I95I. augusztus 2-án Debrecenben letartóztatták, és koholt vádakkal bíróság elé állították. A Budapesti Katonai Törvényszék a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való részvétel és a devizagazdálkodási szabályok megsértésének bűntette miatt íolytatott le ellene büntetőeljárást. A koncepciós perben az elsőfokú bíróság életfogytiglani szabadságvesztés büntetést szabott ki, amit a benyújtott fellebbezésre hatévi börtönben letöltendő szabadságvesztésre és teljes vagyonelkobzásra, lefokozásra és a közügyektől tíz évre szóló eltiltásra „mérsékeltek”. Börtönévei alatt a családjával az is nehezítette a kapcsolattartást, hogy időközben a családot is internálták. Egészségi állapota miatt 1956 áprilisában feltételesen szabadult. Az 1956-os forradalmat követően azonban újból be kellett vonulnia a büntetésvégrehajtási intézetbe, hogy le-töltsc büntetését. Miután a börtönben egészségi állapota folyamatosan romlott, a Mosonyi úti rabkórházba szállították, ahol 1957- november 24-én meghalt. Családja csak a hatóságok kegye folytán temethette el őt a rabparcellán kívül. Sírja Budapesten a Farkasréti temetőben található. A Fővárosi Bíróság Katonai Tanácsa 1992-ben kelt végzése igazolta, hogy dr. Kozma György I95I-es elítélését semmisnek kell tekinteni.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Babos Péter * 1818-1888
 7. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 8. Bodnár Imre 1840
 9. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 10. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 11. Christian Antal ♦ 1847-1910
 12. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 13. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 14. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 15. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 16. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 17. Dr. Balassa PÁL 1885-1963
 18. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 19. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 20. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 21. Dr. Bertin József • 1892-1945
 22. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 23. Dr. Bognár József » 1877-1951
 24. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 25. Dr. Charmant Oszkár
 26. DR. DERNER RICHARD ♦
 27. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 28. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 29. Dr. Ferenczi Antal . 1883-1944
 30. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 31. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 32. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 33. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 34. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 35. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 36. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 37. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 38. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 39. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 40. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 41. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 42. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 43. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 44. Dr. Király Károly ♦ 1886
 45. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 46. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 47. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 48. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 49. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 50. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 51. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 52. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 53. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 54. Dr. Major József ♦ 1895
 55. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 56. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 57. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 58. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 59. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 60. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 61. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 62. Dr. Noszlopy Gáspár » 1857-1924
 63. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 64. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 65. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 66. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 67. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 68. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 69. Dr. Reviczky Jenő 1871
 70. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 71. Dr. Rottenberg Márton l868.
 72. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 73. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 74. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 75. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 76. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 77. Dr. Sirchich György 1868-1937
 78. Dr. SÓTI Ádám 1874
 79. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 80. Dr. Szabó József
 81. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 82. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 83. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 84. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 85. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 86. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 87. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 88. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 89. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 90. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 91. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 92. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 93. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 94. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 95. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 96. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 97. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 98. Dr. Vojnich Lajos 1866-1902
 99. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 100. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 101. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 102. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 103. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 104. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 105. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 106. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 107. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 108. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 109. Hadfy Döme 1826-190
 110. Haller István ♦ 1846-1898
 111. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 112. ifj. Dr. Fésűs György
 113. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 114. Keresztes Gyula ♦ 1879
 115. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 116. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 117. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 118. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 119. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 120. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 121. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 122. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 123. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 124. Mezey Zsigmond 1849
 125. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 126. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 127. Nagy Ernő
 128. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 129. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 130. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 131. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 132. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 133. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 134. Rakics János ♦ 1825
 135. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 136. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 137. Salamon Dénes ♦ 1902
 138. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 139. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 140. Susich Károly ♦ 1854-1923
 141. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 142. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 143. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 144. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 145. Ursziny Pál • 1852-1910
 146. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 147. Verzár József ♦ 1834-1881
 148. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 149. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 150. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890