Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950

Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950


Dr. Krenner Zoltán 1879. november 26-án született Ruttkán. Jogi tanulmányokat 1900 és I904 között a Budapesti Tudományegyetemen folytatott. Jogi doktorrá 1904 júniusában avatták. Az ügyvédi vizsgát 1907. december 8-án tette le. Egyéves önkéntest katonai szolgálatát a 17. császári és királyi lovas tüzérezrednél teljesítette. Szakmai pályafutását ügyvédként kezdte, az Aradi Ügyvédi Kamara I908. január I 5-én Arad székhellyel jegyezte be tagjai sorába.41 Családot nem alapított, egyedül élte le az életét. 1910-ben Arad szabad királyi város törvényhatósági bizottsági tagjának választották, és Arad város tiszteletbeli főügyészének is megválasztották. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1914-ben Lippára nevezte ki. Közjegyzői irodáját 1914. február 1-jén nyitotta meg. Német és román nyelvi jogosítvánnyal is rendelkezett. Közjegyzői kinevezését gróf Tisza Istvánnak köszönhette, aki a világháború alatt is igénybe vette szolgálatait. 1914-ben Ferenc Szalvátor főherceg a Vöröskereszt Egylet megbízottjának nevezte ki. E minőségében 1916-ban József főherceg kérésére, gróf Tisza István miniszterelnök megbízásából azzal a felhatalmazással utazott az olasz frontra, hogy segítsen a sebesült román katonák helyzetén. A háború alatt szerzett érdemeiért a Vöröskereszt Díszjelvénye hadiékítménnyel kitüntetésben részesítették. Közjegyzői szolgálatát 1921. június 27-ig látta el. Ekkor a román király rendelete alapján felmentették állásából, azonban tartós helyettesként 1922. december 31-ig dolgozott a lippai közjegyzői irodában. 1923. január 1-jétől ismét Aradon volt bejegyzett ügyvéd. Itt bekapcsolódott a román politikai életbe, a Magyar Párt reformcsoportjának tagjaként az erdélyi magyar kisebbség érdekeit képviselte. 1926-ban Magyarországra repatriált. Előbb a szintén Magyarországra repatriált dr. Pálmai Lajos budapesti közjegyző irodájában volt közjegyző-helyettes, később dr. Lénárt Dezső, majd dr. Barcs Béla fő városi közjegyzők irodájának volt a helyettese. Királyi közjegyzőnek 1936-ban menekült közjegyzőként Kiskunfélegyházára nevezték ki. Itt a Kiskunfélegyházi Közlöny című napilap felelős szerkesztője volt. Kiskunfélegyházáról 1941-ben Budapest VIII., kerületébe helyezték közjegyzőnek.32 Tanulmányai, tudományos közleményei nemcsak a szaklapokban, hanem más folyóiratokban is megjelentek. 1944-ben bekapcsolódott a németek elleni ellenállásba. Részt vett a Tartsay Vilmos-féle német ellenes szervezkedésben. Szintén 1944-ben a Magyar Kommunista Párt megbízásából dr. Kiss Dezsővel és dr. Hirkó Boldizsárral közösen megalakították a budapesti kamara intézőbizottságát, és ezzel a törvényesen megválasztott kamarai elnököt és elnökséget félreállították. 1945-ben a Budapesti Közjegyzői Kamara igazolóbizottsága igazolta. 1946-ban a kamara utolsó elnökének választották. Közjegyzői szolgálatát az államosításig látta el, de állami szolgálatba már nem vették át. Dr. Krenner Zoltán 1950. március 20-án hunyt el. A budapesti Farkasréti temetőben temették el. Sírja ma már nem található meg.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 2. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 3. Antunovits József ♦ 1822-1891
 4. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 5. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 6. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 7. Christian Antal ♦ 1847-1910
 8. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 9. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 10. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 11. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 12. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 13. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 14. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 15. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 16. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 17. DR. DERNER RICHARD ♦
 18. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 19. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 20. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 21. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 22. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 23. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 24. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 25. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 26. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 27. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 28. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 29. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 30. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 31. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 32. Dr. Király Károly ♦ 1886
 33. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 34. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 35. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 36. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 37. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 38. Dr. Major József ♦ 1895
 39. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 40. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 41. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 42. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 43. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 44. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 45. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 46. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 47. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 48. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 49. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 50. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 51. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 52. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 53. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 54. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 55. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 56. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 57. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 58. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 59. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 60. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 61. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 62. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 63. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 64. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 65. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 66. Dr. Tószöghy (Tauszik) Andor ♦ 1869 körül
 67. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 68. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 69. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 70. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 71. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 72. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 73. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 74. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 75. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 76. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 77. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 78. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 79. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 80. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 81. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 82. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 83. Haller István ♦ 1846-1898
 84. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 85. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 86. Keresztes Gyula ♦ 1879
 87. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 88. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 89. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 90. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 91. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 92. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 93. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 94. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 95. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 96. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 97. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 98. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 99. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 100. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 101. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 102. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 103. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 104. Rakics János ♦ 1825
 105. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 106. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 107. Salamon Dénes ♦ 1902
 108. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 109. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 110. Susich Károly ♦ 1854-1923
 111. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 112. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 113. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 114. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 115. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 116. Verzár József ♦ 1834-1881
 117. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 118. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 119. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 120. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890