DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956

DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956


Dr. Kukorelly György 1887. április 4-én született Budapesten. Édesapja Kukorelly György, édesanyja Pintér Mária volt. A középiskolát Budapesten végezte. Jogi tanulmányokat a Budapesti Tudományegyetemen folytatott. Az 1909- május 15-én Despot Juliannával kötött házasságából két gyermek született: Márta és György. 1910-től a Földművelésügyi Minisztérium előadójaként dolgozott. 1914-ben a "lágháború kitörése után bevonult katonának. 1919- február 1-jén tartalékos századosként szerelt le. A háború alatt tanúsított érdemeiért a Katonai Érdemkereszt 3. osztálya hadiékítménnyel és kardokkal, a Károly Csapatkereszt, a Sebesültek Érme, a Vöröskereszt II. osztályú Díszjelvénye hadiékítménnyel, a Német Vaskereszt I. osztálya és a Német Világháborús Emlékérem kitüntetésben részesült. Leszerelése után munkáját a Földművelésügyi Minisztériumban folytatta. Az ügyvédi és bírói vizsgát 1922. szeptember 8-án tette le. Ezt követően ügyvédi irodát nyitott, előbb Budapesten, később Siótokon ügyvédeskedett. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1939-ben Érsekújvárra nevezte ki. Közjegyzői irodáját 1939. november 6-án nyitotta meg. A Szombathelyi Királyi Közjegyzői Kamara közgyűlésén indítványozta, hogy a kamara tegyen felterjesztést az igazságügyi miniszterhez a határsávokban megállapított ingatlanforgalmazási korlátozásokról szóló 10.650/1939- ME rendelet módosítására, amely lehetővé tette volna a hadtestparancsnokság által még el nem bírált szerződések telekkönyvi rangsorának feljegyzését.66 1943-ban Nyitra és Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegye törvényhatósági bizottsága felsőházi taggá választotta. 1944 áprilisában fia apósával, dr. Mayer Jenő titeli közjegyzővel székhelyet cserélt, amit a miniszter jóváhagyott. Az új székhely elfoglalásához szükséges közjegyzői esküt még letette, de az állást már nem foglalta el. Időközben ugyanis Bars és Hont, valamint Nyitra és Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegye főispánjává nevezték ki, és ezért a titeli közjegyzői állásáról lemondott. A Szegedi Királyi Közjegyzői Kamara a megüresedett titeli állást meghirdette, tartós helyettesként dr. Wagner Károly újvidéki közjegyzőt kirendelte, azonban betöltésére már nem kerülhetett sor. Dr. Kukorelly György a második világháború végén Franciaországba menekült, 1956. június 4-én hunyt el Vierzonban.

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Babos Péter * 1818-1888
 7. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 8. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 9. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 10. Dr. Balassa PÁL 1885-1963
 11. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 12. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 13. Dr. Bertin József • 1892-1945
 14. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 15. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 16. Dr. Charmant Oszkár
 17. DR. DERNER RICHARD ♦
 18. Dr. Ferenczi Antal . 1883-1944
 19. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 20. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 21. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 22. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 23. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 24. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 25. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 26. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 27. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 28. Dr. Király Károly ♦ 1886
 29. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 30. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 31. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 32. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 33. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 34. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 35. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 36. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 37. Dr. Major József ♦ 1895
 38. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 39. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 40. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 41. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 42. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 43. Dr. Noszlopy Gáspár » 1857-1924
 44. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 45. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 46. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 47. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 48. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 49. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 50. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 51. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 52. Dr. Sirchich György 1868-1937
 53. Dr. SÓTI Ádám 1874
 54. Dr. Szabó József
 55. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 56. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 57. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 58. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 59. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 60. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 61. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 62. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 63. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 64. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 65. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 66. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 67. Dr. Vojnich Lajos 1866-1902
 68. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 69. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 70. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 71. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 72. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 73. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 74. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 75. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 76. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 77. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 78. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 79. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 80. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 81. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 82. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 83. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 84. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 85. Rakics János ♦ 1825
 86. Salamon Dénes ♦ 1902
 87. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 88. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 89. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 90. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 91. Ursziny Pál • 1852-1910
 92. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 93. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 94. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 95. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890