Dr. Mamusich József • 1879-1955

Dr. Mamusich József • 1879-1955


Dr. Mamusich József 1879-április 3-án született Szabadkán, Mamusich István és Budánovics Dominika fiaként. Jogi tanulmányokat 1899 és I902 között a Budapesti Tudományegyetemen folytatott. Az egyetem elvégzését követően rövid ideig Budapesten volt ügyvédjelölt. Az egységes bírói és ügyvédi vizsga letétele után, 1909-ben a Szabadkai Ügyvédi Kamaránál jegyezték be ügyvédként.60 1922-ben Bajára repatriált. Ekkor menekült ügyvédként Baja székhellyel a Pécsi Ügyvédi Kamara ügyvédi névjegyzékébe jegyezték be. Baján a „Mi boltunk’’ Kereskedelmi Rt. alapítói közé tartozott, amely cég elsődleges feladata a hazai ipar pártolása volt. E cél érdekében több alkalommal is tartottak gyűléseket a Bajai járásban. Ezeken a gyűléseken Mamusich elsősorban a bunyevácokat igyekezett megnyerni a magyar árukkal. 1930-ban ő alapította meg az Új Élet Nyomda Részvénytársaságot, amelynek fő feladatát a Bajai Újság című keresztény napilap kiadása képezte. Az újság felelős vezetője és kiadója is volt. Ezenkívül a Bajai Turul Sport Egyesület ügyvezető elnöki tisztségét is betöltötte. 1941-ben ügyvédi irodáját Szabadkára helyezte át. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1942-ben nevezte ki Szabadkára. Irodáját I942. február I2-én nyitotta meg. A magyar nyelv mellett szerb és német nyelvi jogosítvánnyal is rendelkezett. Közjegyzői szolgálatát itt 1944-ig láthatta el. Ezt követően ismét Baján nyitott ügyvédi irodát. A szegedi népbíróság 1947. június 17-i hatállyal két évre ügyvédi gyakorlatának folytatását is felfüggesztette. A Bács-Kiskun Megyei Bíróság az 1950-ben hozott ítéletével eltiltotta ügyvédi hivatásának gyakorlásától, és öt évre megfosztotta politikai jogainak gyakorlásától Dr. Mamusich József 1955-ben Baján hunyt el, a helvi Szent Rókus temetőben helyezték örök nyugalomra, azonban sírja ma már nem lelhető fel, nyughelye ismeretlen.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Babos Péter * 1818-1888
 7. Bánffay Simon
 8. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 9. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 10. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 11. Dr. Balassa Lajos
 12. Dr. Balassa PÁL 1885-1963
 13. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 14. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 15. Dr. Bertin József • 1892-1945
 16. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 17. Dr. Charmant Oszkár
 18. DR. DERNER RICHARD ♦
 19. Dr. Ferenczi Antal . 1883-1944
 20. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 21. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 22. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 23. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 24. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 25. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 26. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 27. Dr. Király Károly ♦ 1886
 28. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 29. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 30. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 31. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 32. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 33. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 34. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 35. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 36. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 37. Dr. Major József ♦ 1895
 38. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 39. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 40. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 41. Dr. Noszlopy Gáspár » 1857-1924
 42. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 43. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 44. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 45. Dr. Reviczky Jenő 1871
 46. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 47. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 48. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 49. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 50. Dr. Sirchich György 1868-1937
 51. Dr. SÓTI Ádám 1874
 52. Dr. Szabó József
 53. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 54. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 55. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 56. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 57. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 58. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 59. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 60. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 61. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 62. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 63. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 64. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 65. Dr. Vojnich Lajos 1866-1902
 66. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 67. Dr. Weinmann Fülöp
 68. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 69. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 70. Dr. Zeisz Károly
 71. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 72. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 73. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 74. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 75. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 76. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 77. ifj. Dr. Fésűs György
 78. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 79. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 80. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 81. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 82. Mezey Zsigmond 1849
 83. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 84. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 85. Mikulik József
 86. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 87. Salamon Dénes ♦ 1902
 88. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 89. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 90. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 91. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 92. Ursziny Pál • 1852-1910
 93. Verzár József ♦ 1834-1881
 94. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 95. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 96. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890