Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945

Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945


Dr. Milassin Jenő 1881. július 3-án született Kalocsán. Édesapja Milassin Imre, a szabolcsi káptalan ügyésze, édesanyja Szécsy Jolán volt. A középiskolát Kalocsán végezte. Jogi tanulmányokat az Egri Jogakadémián, a Budapesti Tudományegyetemen és a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen folytatott. Jogi doktorátust 1903. december 24-én szerzett. Önkéntesi évét a budapesti 4. számú tarack tüzérezred kötelékében teljesítette. Pályáját 1905-ben Kalocsán ügyvédjelöltként kezdte. A Szegedi Királyi ítélőtábla elnöke az ítélőtábla területére díjas joggvakornoknak nevezte ki. Az ügyvédi vizsgát Marosvásárhelyen 1909. május 22-én tette le. Ezt követően Gyulán. Kulan, Topolyán cs Szabadkán közjegyző-helyettesként dolgozott. Az 1909. november 16-án adai Pászthy Saroltával kötött házasságából két gyermek született, Sarolta és Miklós. A világháború kitörése után 1914 és 1917 között frontszolgálatot teljesített. 1915-ben az ellenséggel szemben tanúsított kitűnő szolgálatáért legfelsőbb elismerésben részesítették. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1917-ben a szabadkai közjegyző-helyettest Zentára nevezte ki. Zentai közjegyzői irodáját 1917. augusztus 16-án nyitotta meg. Az impériumváltás után jugoszláv közjegyzőként működött tovább, de nem sokkal később a szerb igazságügyi miniszter felmentette állásából, és kiutasította Jugoszlávia területéről. 1922-ben Kalocsára helyezték közjegyzőnek. Kalocsai közjegyzői irodáját 1922. augusztus 14-én nyitotta meg. Ekkor irodájában dr. Csánvi László dolgozott közjegyző-helyettesként. Kalocsai székhelyét 1926-ban elcserélte dr. Lovassv Ernő bajai közjegyzővel. Baján 1927. január I2-én kezdte meg működését. Bajai közjegyzői irodájában dr. Pap Sándor dolgozott közjegyző-helyettesként. Munkája mellett virilista jogon Bács-Bodrog vármegye közigazgatási bizottságának és Baja város törvényhatósági bizottságának is tagja volt. Igazgatósági tagja volt továbbá a Bajai Kereskedelmi és Iparbanknak, valamint a Sárközi Takarékpénztár kalocsai pénzintézetének. Dr. Milassin Jenő 1945. február 13-án hunyt el Baján. Sírja a bajai Szent Rókus temetőben ma is megtalálható.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Babos Péter * 1818-1888
 7. Bánffay Simon
 8. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 9. Bodnár Imre 1840
 10. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 11. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 12. Christian Antal ♦ 1847-1910
 13. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 14. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 15. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 16. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 17. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 18. Dr. Balassa PÁL 1885-1963
 19. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 20. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 21. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 22. Dr. Bertin József • 1892-1945
 23. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 24. Dr. Bognár József » 1877-1951
 25. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 26. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 27. Dr. Charmant Oszkár
 28. DR. DERNER RICHARD ♦
 29. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 30. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 31. Dr. Ferenczi Antal . 1883-1944
 32. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 33. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 34. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 35. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 36. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 37. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 38. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 39. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 40. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 41. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 42. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 43. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 44. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 45. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 46. Dr. Király Károly ♦ 1886
 47. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 48. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 49. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 50. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 51. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 52. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 53. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 54. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 55. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 56. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 57. Dr. Major József ♦ 1895
 58. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 59. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 60. Dr. Markó Sándor
 61. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 62. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 63. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 64. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 65. Dr. Noszlopy Gáspár » 1857-1924
 66. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 67. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 68. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 69. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 70. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 71. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 72. Dr. Reviczky Jenő 1871
 73. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 74. Dr. Rottenberg Márton l868.
 75. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 76. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 77. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 78. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 79. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 80. Dr. Sirchich György 1868-1937
 81. Dr. SÓTI Ádám 1874
 82. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 83. Dr. Szabó József
 84. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 85. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 86. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 87. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 88. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 89. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 90. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 91. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 92. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 93. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 94. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 95. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 96. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 97. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 98. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 99. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 100. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 101. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 102. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 103. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 104. Dr. Zeisz Károly
 105. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 106. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 107. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 108. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 109. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 110. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 111. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 112. Hadfy Döme 1826-190
 113. Haller István ♦ 1846-1898
 114. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 115. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 116. Keresztes Gyula ♦ 1879
 117. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 118. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 119. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 120. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 121. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 122. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 123. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 124. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 125. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 126. Mezey Zsigmond 1849
 127. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 128. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 129. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 130. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 131. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 132. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 133. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 134. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 135. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 136. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 137. Salamon Dénes ♦ 1902
 138. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 139. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 140. Susich Károly ♦ 1854-1923
 141. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 142. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 143. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 144. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 145. Ursziny Pál • 1852-1910
 146. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 147. Verzár József ♦ 1834-1881
 148. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 149. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 150. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890