Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960

Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960


Dr. Nagy Béla 1874- október 26-án született Kistérkányban. Édesapja MÁV altiszt, édesanyja Kovács Julianna volt. A gimnáziumot Sárospatakon és Máramaros- szigeten végezte. Jogi tanulmányokat a Máramarosszigeti és a Debreceni  Jogakadémián folytatott. 1897-ben az egyéves önkéntest katonai szolgálatát teljesítette a császári és királyi 39. gyalogezred kötelékében, jogi tanulmányainak befejezése előtt belépett dr. Tüdő János debreceni ügyvéd irodájába, ahol 1902. augusztus 1-jéig ügyvédjelöltként dolgozott. Jogi doktori oklevelet a kolozsvári 1902. április 23-án tette le Budapesten. Ezt követően pár hónapig ügyvéd volt Debrecenben, majd 1902. augusztus 1-jétől közjegyző-helyettes Lestyán Adorján debreceni közjegyző irodájában. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1905-ben Élesdre nevezte ki. 1906. november 6-án házasságot kötött Kálmán Helénnel. Házasságából két gyermek született: Béla és László. Élesdről 1918-ban az újonnan létesített Temesvár 3. közjegyzői székhelyre helyezték közjegyzőnek. Temesvári közjegyzői szolgálatát az első világháborút követő impériumváltásig látta el. 1922-ben az igazságügyi miniszter Makóra helyezte közjegyzőnek. 1944-ben a Szegedi Közjegyzői Kamara utolsó elnökének választották. Közjegyzői működését 1945-ben az illetékes igazolóbizottság igazolta. Makóról 1947-ben Szegedre helyezték közjegyzőnek. 1947-ben a Szegedi Népszavában Közjegyzői jogkör és magánjog a Szovjetunióban címmel megjelent írásában az állami közjegyzői intézményt és a szovjet magánjogot népszerűsítette. 1949-ben a kamara utolsó ülésén a közjegyzői intézményt értékelve megállapította, hogy a polgári közjegyzők magas színvonalon teljesítették a jogalkotó intézménnyel szembeni elvárásait. 1949. november I-jétől átmeneti időre kirendelt közjegyző-helyettesként dolgozott a saját irodájában. A miniszter állami szolgálatba már nem vette át. Dr. Nagy Béla 1960. február 16-án hunyt el Budapesten. Sírja ma már nem található meg.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 2. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 3. Antunovits József ♦ 1822-1891
 4. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 5. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 6. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 7. Christian Antal ♦ 1847-1910
 8. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 9. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 10. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 11. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 12. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 13. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 14. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 15. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 16. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 17. DR. DERNER RICHARD ♦
 18. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 19. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 20. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 21. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 22. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 23. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 24. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 25. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 26. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 27. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 28. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 29. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 30. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 31. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 32. Dr. Király Károly ♦ 1886
 33. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 34. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 35. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 36. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 37. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 38. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 39. Dr. Major József ♦ 1895
 40. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 41. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 42. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 43. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 44. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 45. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 46. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 47. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 48. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 49. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 50. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 51. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 52. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 53. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 54. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 55. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 56. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 57. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 58. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 59. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 60. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 61. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 62. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 63. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 64. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 65. Dr. Tószöghy (Tauszik) Andor ♦ 1869 körül
 66. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 67. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 68. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 69. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 70. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 71. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 72. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 73. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 74. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 75. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 76. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 77. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 78. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 79. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 80. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 81. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 82. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 83. Haller István ♦ 1846-1898
 84. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 85. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 86. Keresztes Gyula ♦ 1879
 87. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 88. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 89. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 90. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 91. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 92. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 93. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 94. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 95. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 96. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 97. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 98. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 99. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 100. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 101. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 102. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 103. Rakics János ♦ 1825
 104. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 105. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 106. Salamon Dénes ♦ 1902
 107. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 108. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 109. Susich Károly ♦ 1854-1923
 110. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 111. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 112. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 113. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 114. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 115. Verzár József ♦ 1834-1881
 116. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 117. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 118. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 119. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890