Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932

Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932


Szomolyai dr. Nagy Péter 1860-bán született Arlón. A középiskolát Miskolcon végezte. Jogi tanulmányokat a Sárospataki Jogakadémián, majd 1878 és 1882 között a Budapesti Tudományegyetemen folytatott. Az ügyvédi vizsgát 1885-ben Budapesten tette le. Katonai szolgálatot tartalékos hadnagyként előbb a kassai 34. császári és királyi gyalogezred, majd a miskolci 10. honvédezred kötelékében teljesített. Pályáját ügyvédként kezdte, s e minőségében jogtanácsosa volt a gróf Szirmay. a Szathmáry-Király és a Patay nemesi családoknak. Dr. Teleszky Béla áthelyezését követően a Szegedi Királyi Közjegyzői Kamara elnökségének az volt a véleménye, hogy „a kamara a zentai közjegyzőséget, mint igen gyenge forgalmú közjegyzőséget nem tartja alkalmasnak arra, hogy egy már működő királyi közjegyzőnek jutalmazó előléptetésére szolgáljon, ugyanazért az állásra királyi közjegyzőt nem jelöl. Így dr. Tegzes Gyula apatini, dr. Huf József kulai és dr. Mezcy Pál szegedi közjegyző-helyetteseket terjesztették fel kinevezésre. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1914 decemberében a kamara javaslata ellenére dr. Nagy Péter miskolci gyakorló ügyédet nevezte ki a megüresedett zentai közjegyzői állásra. Dr. Nagy Péter Zentárói 1915-ben Kulára, I9I9-ben Veszprémbe kérte az áthelyezését, mindkétszer sikerrel. Veszprémben a vármegyei törvényhatósági bizottság és a városi képviselőtestület tagja, a vármegyei tűzoltószövetségnek hosszú időn keresztül elnöke volt, és a református egyházmegye tanácsbírájának is megválasztották. 1923-ban érdemes közéleti tevékenysége elismeréseként magyar királyi kormányfőtanácsosi címmel tüntették ki. Dr. Nagy Péter 1932. január 4-én hunyt el Veszprémben.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Babos Péter * 1818-1888
 7. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 8. Bodnár Imre 1840
 9. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 10. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 11. Christian Antal ♦ 1847-1910
 12. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 13. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 14. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 15. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 16. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 17. Dr. Balassa PÁL 1885-1963
 18. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 19. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 20. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 21. Dr. Bertin József • 1892-1945
 22. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 23. Dr. Bognár József » 1877-1951
 24. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 25. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 26. Dr. Charmant Oszkár
 27. DR. DERNER RICHARD ♦
 28. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 29. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 30. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 31. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 32. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 33. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 34. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 35. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 36. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 37. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 38. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 39. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 40. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 41. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 42. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 43. Dr. Király Károly ♦ 1886
 44. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 45. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 46. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 47. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 48. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 49. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 50. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 51. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 52. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 53. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 54. Dr. Major József ♦ 1895
 55. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 56. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 57. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 58. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 59. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 60. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 61. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 62. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 63. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 64. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 65. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 66. Dr. Reviczky Jenő 1871
 67. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 68. Dr. Rottenberg Márton l868.
 69. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 70. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 71. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 72. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 73. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 74. Dr. Sirchich György 1868-1937
 75. Dr. SÓTI Ádám 1874
 76. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 77. Dr. Szabó József
 78. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 79. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 80. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 81. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 82. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 83. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 84. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 85. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 86. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 87. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 88. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 89. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 90. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 91. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 92. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 93. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 94. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 95. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 96. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 97. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 98. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 99. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 100. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 101. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 102. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 103. Hadfy Döme 1826-190
 104. Haller István ♦ 1846-1898
 105. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 106. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 107. Keresztes Gyula ♦ 1879
 108. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 109. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 110. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 111. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 112. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 113. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 114. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 115. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 116. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 117. Mezey Zsigmond 1849
 118. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 119. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 120. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 121. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 122. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 123. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 124. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 125. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 126. Rakics János ♦ 1825
 127. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 128. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 129. Salamon Dénes ♦ 1902
 130. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 131. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 132. Susich Károly ♦ 1854-1923
 133. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 134. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 135. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 136. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 137. Ursziny Pál • 1852-1910
 138. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 139. Verzár József ♦ 1834-1881
 140. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 141. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 142. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890