Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957

Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957


Dr. Schick Károly 1884- november 13-án született Torzsán. Édesapja Schick Mátyás, édesanyja Korell Zsuzsanna volt. Jogi tanulmányokat 1902/1903-ban a Budapesti Tudományegyetemen, majd I903 és I 906 között a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen folytatott. Egyéves önkéntesi katonai szolgálatát a kolozsvári 35. tábori tüzérezrednél teljesítette. 1907— 1908-ban, valamint 1909 és 1912 között Kolozsváron ügyvédjelöltként dolgozott. Jogi doktorrá 1910. június I I-én avatták. Az ügyvédi vizsgát I912. április 20-án tette le Marosvásárhelyen. A Szabadkai Ügyvédi Kamara Kula székhellyel jegyezte be tagjai sorába. Az 1912. szeptember I2-én Kolozsváron Herczegh Emmával kötött házasságából egyetlen gyermek, Barnabás nevű fia született. Az első világháború alatt a kolozsvári 35. tábori tüzérezred kötelékében teljesített szolgálatot. Előbb az orosz, majd az olasz, végül a nyugati fronton harcolt. Érdemei elismeréséül a Katonai Erdemkereszt III. osztálya, az Arany és a Bronz Signum Laudis kitüntetésben részesült. 1918. augusztusban szerelt le, tért vissza Kulira. A Szerb—Horvát—Szlovén Református Egyházmegye naptára szerint az egyházmegye világi főjegyzője volt. Közjegyzőnek 1941-ben az illetékes járási katonai parancsnokság közigazgatási osztálya ideiglenes megbízással Kulára nevezte ki. Kinevezését az igazságügyi miniszter királyi közjegyzői minőségben megerősítette. Német és szerb nyelvi jogosítvánnyal is rendelkezett. Közjegyzői szolgálatát az impériumváltásig látta el. Szolgálati helyét 1944. október 5-én hagyta el, a Zalaegerszegen élő sógorához menekült. 1945-től dr. Samassa János zalaegerszegi közjegyző irodájában mint közjegyző-helyettes tevékenykedett. 1950-ben állami szolgálatba már nem vették át. Ezt követően pénzügyi előadóként dolgozott, szintén Zalaegerszegen. Dr. Schick Károly 1957-július 17-én hunyt el Zalaegerszegen. Sírja a helyi temetőben ma is megtalálható.
 

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Babos Péter * 1818-1888
 7. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 8. Bodnár Imre 1840
 9. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 10. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 11. Christian Antal ♦ 1847-1910
 12. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 13. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 14. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 15. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 16. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 17. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 18. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 19. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 20. Dr. Bertin József • 1892-1945
 21. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 22. Dr. Bognár József » 1877-1951
 23. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 24. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 25. DR. DERNER RICHARD ♦
 26. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 27. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 28. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 29. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 30. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 31. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 32. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 33. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 34. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 35. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 36. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 37. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 38. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 39. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 40. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 41. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 42. Dr. Király Károly ♦ 1886
 43. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 44. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 45. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 46. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 47. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 48. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 49. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 50. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 51. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 52. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 53. Dr. Major József ♦ 1895
 54. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 55. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 56. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 57. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 58. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 59. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 60. Dr. Noszlopy Gáspár » 1857-1924
 61. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 62. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 63. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 64. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 65. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 66. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 67. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 68. Dr. Rottenberg Márton l868.
 69. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 70. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 71. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 72. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 73. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 74. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 75. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 76. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 77. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 78. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 79. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 80. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 81. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 82. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 83. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 84. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 85. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 86. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 87. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 88. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 89. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 90. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 91. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 92. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 93. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 94. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 95. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 96. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 97. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 98. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 99. Hadfy Döme 1826-190
 100. Haller István ♦ 1846-1898
 101. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 102. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 103. Keresztes Gyula ♦ 1879
 104. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 105. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 106. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 107. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 108. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 109. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 110. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 111. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 112. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 113. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 114. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 115. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 116. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 117. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 118. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 119. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 120. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 121. Rakics János ♦ 1825
 122. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 123. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 124. Salamon Dénes ♦ 1902
 125. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 126. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 127. Susich Károly ♦ 1854-1923
 128. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 129. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 130. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 131. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 132. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 133. Verzár József ♦ 1834-1881
 134. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 135. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 136. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 137. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890