Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948

Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948


Pirosi dr. Szlávi Kornél 1879. október 25-én született Szabadkán. Édesapja pirosi Szlávi jános újvidéki közjegyző, édesanyja nagysarlói Magyare-Kossá Ilona volt. A középiskolát Újvidéken végezte, logi tanulmányokat 1898 és 1902 között a Budapesti Tudományegyetemen folytatott. Jogi doktorrá 1902. december 23-án avatták. Az ügyvédi vizsgát I906. május 7-én szintén Budapesten tette le. 1905. november 14-én házasságot kötött Yissy Irénnel. Házasságukból három gyermek született: Irén, Kornél és Mária. Pályája kezdetén édesapja újvidéki irodájában volt közjegyzőjelölt, majd közjegyző-helyettes. Az első világháború kitörése után a szabadkai 6. számú honvéd gyalogezred kötelékében teljesített hátországi szolgálatot. 1915. január 30-án tartalékos főhadnaggyá léptették elő. 1915 októberében felmentették a katonai szolgálat alól. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1918-ban Pancsovára nevezte ki. Közjegyzői szolgálatát az impériumváltásig látta el. A szerb igazságügyi miniszter 1920. január 17-én felmentette közjegyzői állásából. 1920. február 9-től menekült közjegyzőként dr. Rónay Károly budapesti közjegyző helyettese yolt. 1921-től dr. Starnberger Ferenc, majd 192 3-tól dr. Band Lajos budapesti irodájában dolgozott közjegyző-helyettesként.60 Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1925-ben az újonnan létesített Mohács 2. közjegyzői székhelyre nevezte ki.61 Szakmai munkája mellett szenvedélyesen vadászott, az ornitológia tudományának hódolt. Az 1895-től vezetett vadásznaplójából kiderül, hogy nem a vadászat szenvedélye, hanem az állatok, elsősorban a madarak megfigyelése és fényképezése vonzotta a természetbe. Írásai rendszeresen jelentek meg a Nimród és az Aquila vadászújságban. A Beszélgetések a vadászasztalnál című cikksorozata szerző nélkül jelent meg a Nimródban. Előbb kiváló evezősként, később motorkerékpárral járta be a Titel környéki mocsarakat, majd a mohácsi ártéri erdőket. 1913-tól a szabadkai Alkotás páholy tagja volt. Dr. Szlávi Kornél 1948. június 20-án hunyt el Mohácson. Sírja a helyi temetőben ma is megtalálható. 

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 2. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 3. Antunovits József ♦ 1822-1891
 4. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 5. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 6. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 7. Christian Antal ♦ 1847-1910
 8. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 9. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 10. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 11. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 12. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 13. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 14. Dr. Bognár József » 1877-1951
 15. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 16. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 17. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 18. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 19. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 20. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 21. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 22. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 23. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 24. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 25. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 26. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 27. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 28. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 29. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 30. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 31. Dr. Király Károly ♦ 1886
 32. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 33. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 34. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 35. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 36. DR. LUKÁCS IZSÓ kir. közjegyző
 37. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 38. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 39. Dr. Major József ♦ 1895
 40. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 41. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 42. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 43. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 44. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 45. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 46. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 47. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 48. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 49. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 50. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 51. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 52. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 53. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 54. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 55. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 56. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 57. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 58. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 59. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 60. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 61. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 62. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 63. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 64. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 65. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 66. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 67. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 68. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 69. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 70. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 71. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 72. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 73. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 74. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 75. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 76. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 77. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 78. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 79. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 80. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 81. Haller István ♦ 1846-1898
 82. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 83. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 84. Keresztes Gyula ♦ 1879
 85. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 86. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 87. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 88. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 89. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 90. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 91. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 92. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 93. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 94. mezőcsányi DR. CSÁNYI LÁSZLÓ, kir. közjegyző Szeks
 95. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 96. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 97. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 98. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 99. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 100. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 101. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 102. Rakics János ♦ 1825
 103. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 104. Salamon Dénes ♦ 1902
 105. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 106. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 107. Susich Károly ♦ 1854-1923
 108. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 109. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 110. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 111. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 112. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 113. Verzár József ♦ 1834-1881
 114. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 115. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 116. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890