Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939

Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939


Dr. Teleszky Béla 1877- május 11-én született Budapesten, Teleszky Ferenc törvényszéki bíró és Farkas Mária gyermekeként. A középiskolát 1886 és 1894 között a Budapesti Kegyes-tanítórendi Főgimnáziumban végezte. Jogi tanulmányokat 1894 és 1898 között a Budapesti Tudományegyetemen folytatott. Jogi doktori oklevelet 1902. november 12-én szerzett. Az ügyvédi vizsgát 1904- május 20-án Marosvásárhelyen tette le. Az egyetem után rövid ideig, 1898. május 16-tól október 15-ig dr. Váradi Gábor budapesti ügyvéd irodájában volt ügyvédjelölt. 1898 októberében a Budapesti Királyi Törvényszék díjazott joggyakornokává nevezték ki. 1900. november 1 I902. október 17-ig dr. Schmidl Ignác budapesti ügyvéd mellett folytatott jog-gyakorlatot. Az ügyvédi vizsga megszerzését követően 1904- június 4-én a Nagy-váradi Ügyvédi Kamara Nagyvárad székhellyel jegyezte be tagjai sorába. 1906. december I2-én saját kérelmére törölték az ügyvédek jegyzékéből. 1907- január 10-től dr. Charmant Oszkár budapesti közjegyző irodájában közjegyző-helyettesként dolgozott 1907-ben a Magyarországi Királyi Közjegyzőhelyettesek Országos Egyesületének egyik alapító tagja és vezetője volt. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1910. október 10-én Zentára nevezte ki. Zentai közjegyzői irodáját 1910. december l8-án nyitotta meg, és 1911 januárjától már német nyelvi jogosítvánnyal is rendelkezett. Zentán 1911. október 10-én házasságot kötött Milacski Rózával (!). Miután a Budapesti Királyi Közjegyzői Kamara megüresedett állásai közül 1912 februárjában a kiskunfélegyházi, 1912 márciusában a ceglédi székhelyet sikertelenül pályázt meg, 1914. szeptember 11-én Zentárói saját kérelmére az igazságügyi miniszter Miskolcra helyezte közjegyzőnek.80 Miskolci irodájában előbb dr. Petró Béla, később dr. Czinder Jenő dolgozott közjegvző-helyettesként. Miskolcon élénk társadalmi és közéleti tevékenységet folytatott. Borsod és Gömör közigazgatásilag egy előre egyesített vármegye törvényhatósági bizottságának tagjai közé tartozott. A miskolci községi közigazgatási vizsgabizottságnak is tagja volt. 1920 és I93O között a fentiek mellett az alábbi gazdasági társaságok választották igazgatósági tagjaik sorába: Szerencsi Takarékpénztár Rt., Miskolci Takarékpénztár, Miskolci Erzsébet-fürdő Rt., Miskolci Gőztéglagyár Rt., Miskolci Téglagyár Rt., Tipolca Gvógyfürdő Rt., Borsod megyei Árukereskedclmi Rt., Bel- és Külföldi Áruforgalmi Rt., Fischer és Dégen Rt. 1933-ban egyik alapítója, majd elnöke volt a miskolci Rotary Clubnak is. Segítségével alakult meg Nyíregyházán is a Rotary Club. Dr. Teleszky Béla 1939- március 18-án Miskolcon hunyt el. A miskolci Mindszenti temetőben temették el. Gyászjelentése szerint az életének 62. évében fájdalmas betegségben elhunyt közjegyzőt felesége, Milacsky Rozina (!) és négy gyermeke, Ilona, Mária, János és László siratta.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Babos Péter * 1818-1888
 7. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 8. Bodnár Imre 1840
 9. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 10. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 11. Christian Antal ♦ 1847-1910
 12. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 13. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 14. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 15. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 16. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 17. Dr. Balassa PÁL 1885-1963
 18. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 19. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 20. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 21. Dr. Bertin József • 1892-1945
 22. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 23. Dr. Bognár József » 1877-1951
 24. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 25. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 26. DR. DERNER RICHARD ♦
 27. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 28. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 29. Dr. Ferenczi Antal . 1883-1944
 30. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 31. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 32. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 33. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 34. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 35. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 36. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 37. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 38. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 39. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 40. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 41. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 42. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 43. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 44. Dr. Király Károly ♦ 1886
 45. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 46. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 47. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 48. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 49. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 50. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 51. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 52. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 53. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 54. Dr. Major József ♦ 1895
 55. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 56. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 57. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 58. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 59. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 60. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 61. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 62. Dr. Noszlopy Gáspár » 1857-1924
 63. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 64. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 65. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 66. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 67. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 68. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 69. Dr. Reviczky Jenő 1871
 70. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 71. Dr. Rottenberg Márton l868.
 72. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 73. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 74. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 75. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 76. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 77. Dr. Sirchich György 1868-1937
 78. Dr. SÓTI Ádám 1874
 79. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 80. Dr. Szabó József
 81. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 82. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 83. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 84. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 85. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 86. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 87. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 88. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 89. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 90. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 91. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 92. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 93. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 94. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 95. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 96. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 97. Dr. Vojnich Lajos 1866-1902
 98. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 99. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 100. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 101. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 102. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 103. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 104. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 105. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 106. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 107. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 108. Hadfy Döme 1826-190
 109. Haller István ♦ 1846-1898
 110. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 111. ifj. Dr. Fésűs György
 112. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 113. Keresztes Gyula ♦ 1879
 114. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 115. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 116. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 117. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 118. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 119. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 120. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 121. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 122. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 123. Mezey Zsigmond 1849
 124. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 125. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 126. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 127. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 128. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 129. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 130. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 131. Rakics János ♦ 1825
 132. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 133. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 134. Salamon Dénes ♦ 1902
 135. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 136. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 137. Susich Károly ♦ 1854-1923
 138. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 139. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 140. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 141. Ursziny Pál • 1852-1910
 142. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 143. Verzár József ♦ 1834-1881
 144. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 145. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 146. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890