Dr. Tószöghy (Tauszik) Andor ♦ 1869 körül

Dr. Tószöghy (Tauszik) Andor ♦ 1869 körül


Dr. Tószöghy (Tauszik) Andor 1869 körül született I örökbecsén, Elúszik Aladár törökbecsei illetékességű főorvos fiaként. A család vezetéknevét apja I880-ban magyarosította. Tószöghy Andor jogi tanulmányokat 1887 és 1891 között a Budapesti Tudományegyetemen folytatott/" Egyetemi évei alatt aktív tagja volt az egyetemi olvasókörnek. 1889-ben az olvasókör irodalmi bizottságának elnökévé választották. Az első irodalmi estet október 6-án az aradi vértanúk tiszteletére rendezték. Ezen az esten az Univerzum című humoros költeményét adta elő. Ugyanakkor jogi munkákkal is jelentkezett. Az államtudományi szakosztály ülésén Egyéni érdekek az államok életében című értekezését olvasta fel. Verseit az irodalmi folyóiratok, többek között a Magyar Szalon című lap is közölte. Első verseskötete Titánok címmel 1890-ben a Grill kiadónál jelent meg. Versei irodalmi antológiákban, így az Irodalmi évkönyv 1891 • évi kötetében is megjelentek. Tanulmányai befejezése után Törökbecsén előbb ügyvéd-jelöltként dolgozott, majd a d örökbecsei járásbíróságon joggyakornokként tevékenykedett. Később Istvánfi István törökbecsci közjegyző irodájában volt közjegyző-helyettes. Az ügyvédi vizsgát 1895. december 28-án tette le Budapesten. A Budapesti Ügyvédi Kamara 1896-ban Budapest VIE, Teréz körút 4-szám alatti székhellyel jegyezte be tagjai sorába. I896. január 28-án a Deák téri evangélikus templomban házasságot kötött Joób Idával. 1900-ban Becsület címen írt verses regénye jelent meg. 1901. május 4-től Zimányi Alajos budapesti közjegyző irodájában közjegyző-helyettesként dolgozott. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1902. augusztus 5-én Kevevárára nevezte ki. Itt a Dél vidéki Magyar Közművelődési Egylet munkájában is aktívan vett reszt. Rövid közjegyzői tevékenység után 1905- április I-jén a hitelezői csődöt nyitottak ellene. Dr. Tószöghy Andort 1907-ben gondnokság alá helyezték, amiért a miniszter elmozdította állásából. További sorsa ismeretlen.