Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945

Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945


Dr. Ugray (Hoffmann) János 1883. november 18-án született Csonoplyán. Édesapja Hoffmann Mihály, édesanyja Iuffner Erzsébet volt. A középiskolát Zomborban végezte.61 Jogi tanulmányokat 1902 és 1905 között a Budapesti Tudományegyetemen folytatott. Jogi doktori diplomát 1907-ben szerzett. Az ügyvédi vizsgát 1913-ban Marosvásárhelyen tette le. A Szabadkai Ügyvédi Kamara 1913-ban zombori székhellyel jegyezte be tagjai sorába. A világháború kitörése után 1914 júliusában vonult be katonának, és a szabadkai 6. honvéd gyalogezred kötelékében teljesített szolgálatot; 1918-ban szerelt le. Az ellenség előtt tanúsított bátorságáért kétszer a Katonai Erdemkereszt 3. osztálya hadiékítménnyel és kardokkal, kétszer a Tiszti Ezüst Vitézségi Erem, háromszor a Bronz Vitézségi Erem, valamint a Német Vaskereszt 2. osztálya kitüntetésben részesült. Ezenkívül megkapta a Német Világháborús Emlékérem, az Osztrák Háborús Emlékérem és a Bolgár Háborús Emlékérem kitüntetést is. Az 1924 augusztus 30-án Zomborban Ugray Etelka polgári iskolai tanárnővel kötött házasságából három gyermek született: Edit, Petronella és Adél Mária. A két világháború között egy ideig Kulàn községi jegyzőként tevékenykedett. 1941-ben az illetékes járási katonai parancsnokság ideiglenes megbízással zombori közjegyzőnek nevezte ki. Közjegyzői irodáját dr. Abrámovics János jugoszláv királyi közjegyzőtől vette át. Megbízását az igazságügyi miniszter megerősítette, királyi közjegyzőnek I94I végén Zomborba kinevezte. Közjegyzői irodáját 1942. január 5-én nyitotta meg a Kossuth Lajos utca 2. szám alatt. 1942-ben a Nemzetvédelmi Kereszt kitüntetésben részesült. Amikor 1944-ben felvették a Vitézi Rendbe, vezetéknevét felesége után Ugrayra magyarosította. Közjegyzői munkája mellett a Délvidéki Közművelődési Szövetség, a Turáni Vadászok Országos Egyesületének zombori szervezete, a Tűzharcosok Egyesülete és a Zrínyi csoport társelnöke volt. A zombori Vitézi Szék hadnagyának is kinevezték. Közjegyzői szolgálatát a második világháborút követő impériumváltásig látta el. Dr. Ugrav János 1945- december 23-án Ausztriában, Traunstein városában hunyt el, sírja a helyi katonai temetőben ma is megtalálható.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Babos Péter * 1818-1888
 6. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 7. Bodnár Imre 1840
 8. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 9. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 10. Christian Antal ♦ 1847-1910
 11. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 12. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 13. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 14. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 15. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 16. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 17. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 18. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 19. Dr. Bognár József » 1877-1951
 20. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 21. DR. DERNER RICHARD ♦
 22. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 23. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 24. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 25. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 26. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 27. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 28. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 29. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 30. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 31. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 32. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 33. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 34. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 35. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 36. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 37. Dr. Király Károly ♦ 1886
 38. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 39. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 40. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 41. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 42. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 43. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 44. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 45. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 46. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 47. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 48. Dr. Major József ♦ 1895
 49. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 50. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 51. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 52. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 53. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 54. Dr. Nagy Péter » 1860-1932
 55. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 56. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 57. Dr. Noszlopy Gáspár » 1857-1924
 58. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 59. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 60. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 61. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 62. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 63. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 64. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 65. Dr. Rottenberg Márton l868.
 66. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 67. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 68. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 69. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 70. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 71. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 72. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 73. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 74. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 75. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 76. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 77. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 78. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 79. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 80. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 81. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 82. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 83. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 84. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 85. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 86. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 87. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 88. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 89. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 90. Dr. Zeisz Károly
 91. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 92. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 93. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 94. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 95. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 96. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 97. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 98. Hadfy Döme 1826-190
 99. Haller István ♦ 1846-1898
 100. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 101. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 102. Keresztes Gyula ♦ 1879
 103. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 104. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 105. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 106. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 107. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 108. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 109. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 110. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 111. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 112. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 113. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 114. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 115. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 116. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 117. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 118. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 119. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 120. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 121. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 122. Salamon Dénes ♦ 1902
 123. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 124. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 125. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 126. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 127. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 128. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 129. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 130. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 131. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 132. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890