Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904

Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904


Dr. vitéz Nagy Iván 1904-ben született Bácson. A gimnáziumot Kalocsán és Pécsen végezte. Jogi tanulmányokat a Zágrábi Tudományegyetemen és Párizsban folytatott. Egyetemi évei alatt az 1932-ben alakult Zágrábi Magyar Egyetemi Hallgatók Kultúregycsületének elnöki tisztét is betöltötte. Az ügyvédi vizsgát 1934-ben Újvidéken tette le. Újvidéki ügyvéd, a délvidéki magyarság jobboldali beállítottságú kisebbségi politikusa volt. Nemzetiségi politikai tevékenysége miatt 1924-ben, 1935-ben és 1936-ban vizsgálati fogságba helyezték. A horvát nemzeti politikát folytató politikai vezetőkkel együttműködve kívánta a vajdasági magyar kisebbség helyzetét javítani. 1935. december 8-án törekvéseinek támogatására indította meg a Nép című hetilapot. Az 1935-ös választáson Óbecse és Újvidék képviselőjelöltjeként is indult, azonban egyik helyen sem választották be a belgrádi szkupstinába. A vajdasági autonómia híve volt, ebben látta megvalósulni a magyar kisebbségi törekvéseket. 1939-ben, amikor Pummer Sándorral és Rock Sándorral Belgrádban Vlatko Macck jugoszláv miniszterelnök audiencián fogadta, egy országos magyar kultúregyesület létrehozását szorgalmazták. 1941-ben az illetékes járási katonai parancsnokság ideiglenes megbízással újvidéki közjegyzőnek nevezte ki. Kinevezését az igazságügyi miniszter nem erősítette meg. 1941-ben a Délvidéki Földbirtokrendezési Tanács elnökének választották. 1941-ben az újonnan létrehozott Újvidéki Ügyvédi Kamara elnökének is megválasztották. Emellett az Új Nép című újság kiadóvállalatának tulajdonosa volt. 1943-ban meghívott délvidéki képviselőként a magyar képviselőház tagja lett. További sorsa nem ismert, 1944. október végén feltehetően Dél-Amerikába emigrált.

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 3. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 4. Antunovits József ♦ 1822-1891
 5. Babos Péter * 1818-1888
 6. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 7. Bodnár Imre 1840
 8. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 9. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 10. Christian Antal ♦ 1847-1910
 11. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 12. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 13. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 14. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 15. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 16. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 17. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 18. Dr. Bertin József • 1892-1945
 19. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 20. Dr. Bognár József » 1877-1951
 21. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 22. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 23. Dr. Charmant Oszkár
 24. DR. DERNER RICHARD ♦
 25. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 26. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 27. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 28. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 29. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 30. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 31. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 32. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 33. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 34. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 35. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 36. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 37. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 38. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 39. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 40. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 41. Dr. Király Károly ♦ 1886
 42. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 43. Dr. Konkoly-Thege Sándor
 44. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 45. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 46. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 47. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 48. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 49. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 50. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 51. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 52. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 53. Dr. Major József ♦ 1895
 54. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 55. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 56. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 57. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 58. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 59. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 60. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 61. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 62. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 63. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 64. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 65. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 66. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 67. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 68. Dr. Rottenberg Márton l868.
 69. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 70. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 71. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 72. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 73. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 74. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 75. Dr. Szabó József
 76. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 77. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 78. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 79. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 80. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 81. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 82. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 83. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 84. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 85. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 86. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 87. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 88. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 89. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 90. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 91. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 92. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 93. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 94. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 95. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 96. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 97. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 98. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 99. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 100. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 101. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 102. Hadfy Döme 1826-190
 103. Haller István ♦ 1846-1898
 104. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 105. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 106. Keresztes Gyula ♦ 1879
 107. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 108. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 109. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 110. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 111. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 112. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 113. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 114. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 115. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 116. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 117. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 118. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 119. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 120. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 121. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 122. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 123. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 124. Rakics János ♦ 1825
 125. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 126. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 127. Salamon Dénes ♦ 1902
 128. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 129. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 130. Susich Károly ♦ 1854-1923
 131. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 132. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 133. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 134. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 135. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 136. Verzár József ♦ 1834-1881
 137. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 138. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 139. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 140. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890