DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906

DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906


Dr. Wagner Károly I906. december 22-én született Újvidéken. Édesapja dr. Wagner Vilmos ügyvéd, édesanyja Leopold Tiusz Erzsébet volt. Jogi tanulmányokat 1925-től a Zágrábi Tudományegyetemen, 1927-től a Bécsi Egyetemen folytatott. Jogi diplomát a Zágrábi Tudományegyetemtől 1931- március 28-án kapott. 1938. Június 18-án megházasodott. Pályája kezdetén ügyvédként dolgozott, közjegyzői kinevezése előtt Újvidéken. 1941-ben az illetékes járási katonai parancsnokság ideiglenes megbízással újvidéki közjegyzőnek nevezte ki. Közjegyzői irodáját dr. Szekulics Milán közjegyzőtől, az Újvidéki Közjegyzői Kamara elnökétől vette át. Miután az igazságügyi miniszter a kinevezését megerősítette, királyi közjegyzőnek 1941 decemberében Újvidékre kinevezte, közjegyzői szolgálatát az impériumváltásig látta el. 1944-ben katonai szolgálatra hívták be. újvidék katonai kiürítésekor az újvidéki és a helyettesített titeli közjegyzői székhely hivatali bélyegzőit dr. Magyary-Kossa Zoltán újvidéki közjegyző hozta Budapestre.33 Dr. Wagner Károly 1944 utáni sorsa nem ismert.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Babos Péter * 1818-1888
 7. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 8. Bodnár Imre 1840
 9. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 10. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 11. Christian Antal ♦ 1847-1910
 12. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 13. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 14. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 15. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 16. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 17. Dr. Balassa PÁL 1885-1963
 18. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 19. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 20. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 21. Dr. Bertin József • 1892-1945
 22. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 23. Dr. Bognár József » 1877-1951
 24. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 25. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 26. Dr. Charmant Oszkár
 27. DR. DERNER RICHARD ♦
 28. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 29. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 30. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 31. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 32. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 33. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 34. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 35. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 36. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 37. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 38. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 39. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 40. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 41. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 42. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 43. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 44. Dr. Király Károly ♦ 1886
 45. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 46. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 47. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 48. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 49. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 50. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 51. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 52. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 53. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 54. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 55. Dr. Major József ♦ 1895
 56. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 57. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 58. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 59. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 60. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 61. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 62. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 63. Dr. Noszlopy Gáspár » 1857-1924
 64. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 65. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 66. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 67. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 68. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 69. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 70. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 71. Dr. Rottenberg Márton l868.
 72. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 73. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 74. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 75. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 76. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 77. Dr. Sirchich György 1868-1937
 78. Dr. SÓTI Ádám 1874
 79. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 80. Dr. Szabó József
 81. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 82. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 83. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 84. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 85. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 86. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 87. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 88. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 89. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 90. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 91. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 92. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 93. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 94. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 95. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 96. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 97. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 98. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 99. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 100. Dr. Zeisz Károly
 101. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 102. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 103. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 104. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 105. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 106. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 107. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 108. Hadfy Döme 1826-190
 109. Haller István ♦ 1846-1898
 110. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 111. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 112. Keresztes Gyula ♦ 1879
 113. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 114. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 115. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 116. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 117. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 118. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 119. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 120. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 121. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 122. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 123. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 124. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 125. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 126. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 127. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 128. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 129. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 130. Rakics János ♦ 1825
 131. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 132. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 133. Salamon Dénes ♦ 1902
 134. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 135. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 136. Susich Károly ♦ 1854-1923
 137. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 138. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 139. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 140. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 141. Ursziny Pál • 1852-1910
 142. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 143. Verzár József ♦ 1834-1881
 144. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 145. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 146. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 147. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890