DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949

DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949


Dr. Zelenay Miklós I89O. július 4-én született Alsórécsényben. Édesapja Zelenay Pál községi jegyző, édesanyja szlavnicai Sándor Lujza volt.70 A középiskolát Nagykikindán végezte. Jogi tanulmányokat a Debreceni Jogakadémián, majd 1908 és I912 között a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen folytatott.71 Jogi doktorrá 1914- május 16-án avatták Kolozsváron.  A világháború kitörése után bevonult katonának, a szabadkai 86. számú honvéd gyalogezred kötelékében a keleti fronton harcolt. 1917. július 2-án orosz hadifogságba esett, ahonnan csak I920. szeptember I5-én térhetett vissza Obecsére. Katonai érdemeiért a Vitézségi Érem I. osztálya, a Károly Csapatkereszt, a Sebesültek Érme, valamint a Bolgár Emlékérem kitüntetésben részesült. A háború után Óbecsén nyitott ügyvédi irodát. I92I-ben a Magyar Népkör titkárának és a Gazdakör óbecsei szervezeti elnökének választották. 1922. február I3-án házasságot kötött Vikor Katalinnal. Az ügyvédi vizsgát 1923. április I4-én Újvidéken tette le. 1938/39-ben a Magyar Népközösség elnöke és a Magyar Iparos Olvasókör ügyésze volt/6 Az 1941–ben alakult Újvidéki Ügyvédi Kamara alapító tagjai közé tartozott. Szintén 1941-ben az illetékes katonai hatóság ideiglenes megbízással óbecsei közjegyzőnek nevezte ki. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1941. december 23-án nevezte ki Óbecsére. Közjegyzői irodáját 1942. január 20-án nyitotta meg a Kossuth Lajos utca 23. szám alatt. Óbecsei közjegyzői szolgálata az impériumváltással szűnt meg. 1944 októberében feleségével Magyarországra menekült. 1945 és 1948 között az elhunyt dr. Sebestyén Kálmán békéscsabai közjegyző irodájában volt tartós helyettes.80 Dr. Zelenay Miklós 1949-ben Békéscsabán hunyt el.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Babos Péter * 1818-1888
 7. Bánffay Simon
 8. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 9. Bodnár Imre 1840
 10. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 11. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 12. Christian Antal ♦ 1847-1910
 13. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 14. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 15. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 16. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 17. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 18. Dr. Balassa PÁL 1885-1963
 19. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 20. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 21. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 22. Dr. Bertin József • 1892-1945
 23. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 24. Dr. Bognár József » 1877-1951
 25. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 26. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 27. Dr. Charmant Oszkár
 28. DR. DERNER RICHARD ♦
 29. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 30. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 31. Dr. Ferenczi Antal . 1883-1944
 32. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 33. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 34. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 35. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 36. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 37. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 38. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 39. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 40. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 41. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 42. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 43. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 44. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 45. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 46. Dr. Király Károly ♦ 1886
 47. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 48. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 49. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 50. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 51. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 52. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 53. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 54. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 55. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 56. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 57. Dr. Major József ♦ 1895
 58. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 59. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 60. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 61. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 62. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 63. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 64. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 65. Dr. Noszlopy Gáspár » 1857-1924
 66. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 67. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 68. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 69. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 70. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 71. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 72. Dr. Reviczky Jenő 1871
 73. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 74. Dr. Rottenberg Márton l868.
 75. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 76. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 77. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 78. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 79. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 80. Dr. Sirchich György 1868-1937
 81. Dr. SÓTI Ádám 1874
 82. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 83. Dr. Szabó József
 84. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 85. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 86. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 87. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 88. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 89. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 90. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 91. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 92. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 93. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 94. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 95. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 96. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 97. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 98. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 99. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 100. Dr. Vojnich Lajos 1866-1902
 101. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 102. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 103. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 104. Dr. Zeisz Károly
 105. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 106. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 107. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 108. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 109. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 110. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 111. Hadfy Döme 1826-190
 112. Haller István ♦ 1846-1898
 113. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 114. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 115. Keresztes Gyula ♦ 1879
 116. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 117. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 118. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 119. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 120. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 121. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 122. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 123. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 124. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 125. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 126. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 127. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 128. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 129. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 130. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 131. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 132. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 133. Rakics János ♦ 1825
 134. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 135. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 136. Salamon Dénes ♦ 1902
 137. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 138. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 139. Susich Károly ♦ 1854-1923
 140. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 141. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 142. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 143. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 144. Ursziny Pál • 1852-1910
 145. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 146. Verzár József ♦ 1834-1881
 147. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 148. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 149. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 150. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890