Drescher Ede ♦ 1850-1900

Drescher Ede ♦ 1850-1900


Drescher Ede 1850-ben született Baján. A középiskolát a bajai főgimnáziumban végezte. Jogi tanulmányokat I869 és I873 között a Pesti Tudományegyetemen folytatott. Az ügyvédi vizsgát Budapesten tette le, 1875 körül. Ezt követően Baján volt ügyvéd. 1878-től Baja város polgármesterévé választották. E tisztségéről 1884-ben bejelentette a lemondását, azonban Jankovics Aurél főispán és a bajai közgyűlés kérésére visszavonta nyilatkozatát. Polgármesterként a köztisztviselői nyugdíjalap létrehozásának kezdeményezője volt. Az 1886-ban Baján szentiváni Ivánovits Annával kötött házasságából három gyermek született: Sándor, Pál és Erzsébet. 1885-ben a Bajai Kereskedelmi és Iparbank igazgatósági tagjának választották. Ugyancsak 1885-ben idősebb Vastagh György megfestette a portréját. Polgármesteri tisztségről miután 1891 végén végleg lemondott, 1892 januárjában szabadelvű programmal Baja város országgyűlési képviselőjének választották.” 1895-ben képviselői mandátumáról is lemondott, dr. Plósz Sándor akkori igazságügyi államtitkár javára. Az igazságügyi kormányzat előbb bajai közjegyzői kinevezéssel kívánta őt kárpótolni, végül azonban Zomborban létesítettek számára egy második közjegyzői székhelyet. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1895-ben nevezte ki Zomborban A politikai élet után a „folytonos láz, a sok izgalom és megpróbáltatás által megviselt fáradtan, lehangoltam és csüggedten ugyan, de elfoglalja a zombori közjegyzői hivatalt, s helyet enged Plósz Sándor dr. államtitkárnak. Pályáját korai halála törte derékba. Drescher Ede 50 évesen 1900. május 29-én Zomborban hunyt el. A bajai Szent Rókus temetőben temették el, ahol sírja a családi sírboltban ma is megtalálható.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 7. Bodnár Imre 1840
 8. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 9. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 10. Christian Antal ♦ 1847-1910
 11. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 12. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 13. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 14. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 15. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 16. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 17. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 18. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 19. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 20. Dr. Bognár József » 1877-1951
 21. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 22. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 23. DR. DERNER RICHARD ♦
 24. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 25. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 26. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 27. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 28. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 29. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 30. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 31. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 32. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 33. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 34. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 35. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 36. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 37. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 38. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 39. Dr. Király Károly ♦ 1886
 40. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 41. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 42. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 43. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 44. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 45. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 46. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 47. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 48. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 49. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 50. Dr. Major József ♦ 1895
 51. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 52. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 53. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 54. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 55. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 56. Dr. Nagy Péter » 1860-1932
 57. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 58. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 59. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 60. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 61. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 62. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 63. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 64. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 65. Dr. Rottenberg Márton l868.
 66. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 67. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 68. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 69. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 70. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 71. Dr. Sirchich György 1868-1937
 72. Dr. SÓTI Ádám 1874
 73. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 74. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 75. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 76. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 77. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 78. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 79. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 80. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 81. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 82. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 83. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 84. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 85. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 86. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 87. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 88. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 89. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 90. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 91. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 92. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 93. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 94. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 95. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 96. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 97. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 98. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 99. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 100. Hadfy Döme 1826-190
 101. Haller István ♦ 1846-1898
 102. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 103. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 104. Keresztes Gyula ♦ 1879
 105. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 106. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 107. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 108. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 109. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 110. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 111. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 112. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 113. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 114. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 115. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 116. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 117. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 118. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 119. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 120. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 121. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 122. Rakics János ♦ 1825
 123. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 124. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 125. Salamon Dénes ♦ 1902
 126. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 127. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 128. Susich Károly ♦ 1854-1923
 129. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 130. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 131. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 132. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 133. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 134. Verzár József ♦ 1834-1881
 135. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 136. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 137. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 138. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890