Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934

Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934


Koczkár Zsigmond 1848. március 9-én született Zomborban. Édesapja Koczkár Mihály ügyvéd, Zombor szabad királyi város főbírája, édesanyja Lippay Vilma volt. A középiskolát Baján végezte. Jogi tanulmányokat 1865 és 1870 között a Pozsonyi és a Kecskeméti Jogakadémián folytatott. 1871-ben a Zombori Királyi Törvénvszék jegyzőjévé nevezték ki. 1873-ban ügyvédjelöltnek jegyezték be. Az ügyvédi vizsgát Budapesten 1875-ben tette le. A Szabadkai Ügyvédi Kamara zombori székhellyel jegyezte be tagjai sorába. A Vujevich Arankával kötött házasságából három gyermek született: Jenny, Alice és Adrienn. 1876 májusától a Zombori Királyi Járásbíróság albírája volt. 1882. június 28-án járásbírónak, a járásbíróság elnökének nevezték ki. 1877~től Zombor szabad királyi város törvényhatósági bizottságának tagja volt. Az igazoló választmány elnökének is megválasztották. Az l880-as évek végén a Zombori Magyar Olvasókör (Kaszinó) választmányának is tagja volt. 1887-ben szabadelvű programmal a zombori választókerület országgyűlési képviselőjévé választották. Tagja volt továbbá az igazságügyi és a bíráló bizottságnak. A Bács-Bodrog vármegyei Gazdasági Egyesület az alclnökének választotta. A Zombori Korcsolyázó Egyesület elnöki tisztét is betöltötted1 A választásokon 1892-ben is indult, azonban a választókerületében a Nemzeti Párt jelöltjét, Drakulics Pált választották meg. Amikor 1892-ben megpályázta a hódsági királyi közjegyzői állást, amelyre húsz pályázat érkezett, a Szegedi Királyi Közjegyzői Kamara a miniszternek első helyen terjesztette fel kinevezésre. A kamara indoklása szerint, 11 évi bírói, 4 évi ügyvédi gyakorlata, kivívott előkelő társadalmi állása és a vidéki nyelvek ismerete” érdemesítették az állásra. A javaslat meghallgatásra talált, királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1892-ben Hódságra nevezte ki Hódsági közjegyzői irodáját 1892. május 5-én nyitotta meg. Nem sokkal később, még 1892-ben hódsági székhelyét elcserélte Alföldy Gedeon zsombori közjegyzővel. Német és szerb nyelvi jogosítvánnyal is rendelkezett. Közjegyzői munkája mellett a közéletben is aktív szerepet vállalt. A Baja—Zombor—Újvidék Helyi Érdekű Vasúttársaságnak, illetve később a Bács-Bodrog Vármegyei Egyesült Helyi Érdekű Vasutak Részvénytársaságnak igazgatósági tagja volt. A Bács Megyei Agrár Takarékpénztár Részvénytársaság igazgatósági tagjává, a Zombori Export Gőzmalom Részvénytársaság igazgatósági elnökévé választotta. A földművelésügyi miniszter a Felső Jcgricskai Vízlecsapoló Társulat miniszteri biztosává nevezte ki. 1896-ban a Szabadelvű Párt helyi szervezetének elnöke volt. Amikor 1898-ban Vojnich István Zombor és Bács-Bodrog vármegye főispánja királyi tanácsosi cím adományozására terjesztette fel, a következő indoklással tette. „ Hosszú, mintegy 21 évi közszolgálati ideje alatt mindenkor teljes odaadással, lelkiismeretes pontossággal és a legnagyobb ügybuzgóssággal iparkodott állásával egybekötött kötelmeinek megfelelni, melyeket, hogy a kívánalmaknak megfelelőleg teljesített, eléggé igazol ama köztisztelet és közszeretet, mellyel nevezettet nemcsak eme város, de az egész vármegye közönségének minden rétege felekezeti és nemzetiségi különbség nélkül méltán kitünteti.” A felterjesztés eredményeként, érdemei elismeréseként 1898. december 21-én királyi tanácsosi címmel tüntették ki. Családja iránti ragaszkodását jellemzi, hogy 1910 elején azzal kereste meg az akkor éppen Münchenben élő Hollósy Simont, hogy fesse le leányait. A felkérésére elkészült, ma a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményében lévő festmény, amely a Táncoló lányok az erdő szélén címet viseli, a Koczkár lányokat mint a három gráciát ábrázolja. Közjegyzői szolgálatát az impériumváltásig látta el. A két világháború között családja Budapesten élt. Koczkár Zsigmond 1934. november 3-án Budapesten hunyt el. A zombori Szent Rókus temetőben temették el, ahol sírja a családi sírboltban ma is megtalálható.
 

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 2. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 3. Antunovits József ♦ 1822-1891
 4. Babos Péter * 1818-1888
 5. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 6. Bodnár Imre 1840
 7. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 8. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 9. Christian Antal ♦ 1847-1910
 10. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 11. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 12. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 13. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 14. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 15. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 16. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 17. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 18. Dr. Bognár József » 1877-1951
 19. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 20. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 21. DR. DERNER RICHARD ♦
 22. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 23. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 24. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 25. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 26. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 27. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 28. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 29. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 30. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 31. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 32. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 33. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 34. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 35. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 36. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 37. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 38. Dr. Király Károly ♦ 1886
 39. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 40. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 41. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 42. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 43. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 44. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 45. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 46. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 47. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 48. Dr. Major József ♦ 1895
 49. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 50. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 51. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 52. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 53. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 54. Dr. Nagy Péter » 1860-1932
 55. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 56. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 57. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 58. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 59. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 60. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 61. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 62. Dr. Rottenberg Márton l868.
 63. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 64. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 65. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 66. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 67. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 68. Dr. SÓTI Ádám 1874
 69. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 70. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 71. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 72. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 73. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 74. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 75. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 76. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 77. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 78. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 79. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 80. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 81. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 82. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 83. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 84. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 85. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 86. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 87. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 88. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 89. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 90. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 91. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 92. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 93. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 94. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 95. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 96. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 97. Hadfy Döme 1826-190
 98. Haller István ♦ 1846-1898
 99. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 100. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 101. Keresztes Gyula ♦ 1879
 102. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 103. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 104. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 105. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 106. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 107. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 108. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 109. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 110. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 111. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 112. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 113. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 114. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 115. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 116. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 117. Rakics János ♦ 1825
 118. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 119. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 120. Salamon Dénes ♦ 1902
 121. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 122. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 123. Susich Károly ♦ 1854-1923
 124. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 125. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 126. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 127. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 128. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 129. Verzár József ♦ 1834-1881
 130. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 131. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 132. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 133. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890