Leovics Simon ♦ 1827-1900

Leovics Simon ♦ 1827-1900


Leovics Simon (Simeon Leovic) I 827-ben született Zomborban, Leovics Miklós zombori ügyvéd, később polgármester fiaként. A középiskolát a zombori gimnáziumban végezte. Jogi tanulmányokat a Pesti Tudományegyetemen folytatott. Az egyetem elvégzése után ügyvédi irodáját Zomborban nyitotta meg. Az 1848/49-es szabadságharcban a déli csatatereken főhadnagyként harcolt. Rövid ideig ügyvédi irodája székhelyét Budapestre tette át. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1875-ben Szabadkára nevezte ki, de alapító tagja volt a Szegedi Királyi Közjegyzői Kamarának és egyben az alakuló kamara elnökségének póttagja. 1884-ben a kamara elnökségi tagjának választották. Közjegyzői irodáját a Szent György templom mellett nyitotta meg. 1891-ben az iroda a Prokesch-féle bérházba költözött, majd 1893-ban a közjegyző saját házába. Az irodában 1885-től Lenthe Gusztáv, 189I-től Rökvényi Lajos teljesített közjegyző-helyettesi szolgálatot. Leovics Simon német nyelvi jogosítvánnyal is rendelkezett. A közjegyző életét családi tragédiák árnyékolták be, egymás után három gyermekét veszítette el. 1872. március 17-én Zomborban kisfia, az alig 3 éves Szpaszoje halt meg. 1888. március 16-án Szabadkán 14 éves lánya, Anasztázia, Taszika távozott az élők sorából. Végül 1896. február 13-án Szombathelyen egy szerencsétlen kimenetelű párbaj következtében 20 éves fia, Ozren, a császári és királyi 11. számú huszárezred hadnagya hunyt el de Leovics Simon mély fájdalmában 1889-ben a felesége, Bátics Erzsébet tulajdonát képező telken Pártos Gyula és Lechner Ödön budapesti műépítészek tervei alapján egy szép sírkápolnát építtetett. A várostörténet korabeli szerzője, Iványi István erről így írt könyvében: „A Városliget nyugati kapujával szemben pedig szőlőtelkén Leovics Simon kir. közjegyző emeltetett I 889-ben ószerb-bizantin stílben, majolika párkányzattal s mozaik ablakokkal díszeskedő szép mausoleumot, amely a város nevezetesebb műépületeihez tartozik. Sajnos a kápolnát a Szerb Népköztársaság Városi Népbizottságának határozata alapján a síremlék rossz állapotára való hivatkozással 1949-ben lebontották. A Kozaracka utca 11 —13. szám alatti telek azóta is üresen áll, nem építettek rá új épületet. A Szent János-kápolna szakrális tárgyait, ikonjait a szabadkai ortodox egyházközség vette át tulajdonába. A közjegyző I893-bán Pártos Gyulát és Lcehner Ödönt azzal bízta meg, hogy a vasúti pályaudvar melletti Mária Terézia téren (ma Raichle Ferenc park 11.) lévő telkére házat tervezzenek. Az elkészült lakóház, amely a közjegyzői irodát is magában foglalta, ma Szabadka város szecessziós stílusú épületeinek első emléke. Leovics Simon egészsége a századfordulóra végleg megromlott. 1900. április 8-án Szabadkán hunyt el.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Babos Péter * 1818-1888
 7. Bánffay Simon
 8. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 9. Bodnár Imre 1840
 10. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 11. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 12. Christian Antal ♦ 1847-1910
 13. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 14. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 15. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 16. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 17. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 18. Dr. Balassa PÁL 1885-1963
 19. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 20. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 21. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 22. Dr. Bertin József • 1892-1945
 23. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 24. Dr. Bognár József » 1877-1951
 25. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 26. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 27. Dr. Charmant Oszkár
 28. DR. DERNER RICHARD ♦
 29. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 30. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 31. Dr. Ferenczi Antal . 1883-1944
 32. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 33. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 34. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 35. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 36. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 37. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 38. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 39. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 40. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 41. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 42. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 43. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 44. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 45. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 46. Dr. Király Károly ♦ 1886
 47. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 48. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 49. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 50. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 51. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 52. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 53. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 54. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 55. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 56. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 57. Dr. Major József ♦ 1895
 58. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 59. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 60. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 61. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 62. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 63. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 64. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 65. Dr. Noszlopy Gáspár » 1857-1924
 66. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 67. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 68. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 69. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 70. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 71. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 72. Dr. Reviczky Jenő 1871
 73. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 74. Dr. Rottenberg Márton l868.
 75. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 76. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 77. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 78. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 79. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 80. Dr. Sirchich György 1868-1937
 81. Dr. SÓTI Ádám 1874
 82. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 83. Dr. Szabó József
 84. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 85. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 86. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 87. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 88. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 89. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 90. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 91. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 92. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 93. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 94. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 95. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 96. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 97. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 98. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 99. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 100. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 101. Dr. Vojnich Lajos 1866-1902
 102. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 103. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 104. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 105. Dr. Zeisz Károly
 106. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 107. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 108. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 109. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 110. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 111. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 112. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 113. Hadfy Döme 1826-190
 114. Haller István ♦ 1846-1898
 115. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 116. ifj. Dr. Fésűs György
 117. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 118. Keresztes Gyula ♦ 1879
 119. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 120. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 121. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 122. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 123. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 124. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 125. Mezey Zsigmond 1849
 126. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 127. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 128. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 129. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 130. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 131. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 132. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 133. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 134. Rakics János ♦ 1825
 135. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 136. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 137. Salamon Dénes ♦ 1902
 138. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 139. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 140. Susich Károly ♦ 1854-1923
 141. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 142. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 143. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 144. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 145. Ursziny Pál • 1852-1910
 146. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 147. Verzár József ♦ 1834-1881
 148. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 149. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 150. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890