Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927

Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927


Felsőpulyai Mihálkovics Tivadar I848. december 2-án született Pesten. Édesapja Mihálkovics János ügyvéd, édesanyja Boldis-Kapás Mária volt. A középiskolát a piarista gimnáziumban, majd a katolikus gimnáziumban végezte. Jogi tanulmányokat a Pesti Tudományegyetemen folytatott. 1869-ben a Budapesti Magyar Gyorsíró Egylet által rendezett gyorsíróverseny egyik győztese volt. l870-ben Pécsre költözött, ahol egy ügyvédi irodában ügyvédjelöltként dolgozott. Emellett munkatársa lett a Bánffay Simon pécsi közjegyző által szerkesztett Pécsi Lapoknak. Ebben az időben lefordította francia nyelvről az Egy rendőrkém titkos naplója című könyvet. Kisebb fordításai a Pécsi Lapokban jelentek meg/ Miután visszatért Budapestre, későbbi sógorával, Polgár József későbbi közjegyzővel alapított ügyvédi irodát. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1875-ben Hódságra nevezte ki. Német nyelvi jogosítvánnyal is rendelkezett. A Szegedi Királyi Közjegyzői Kamara alapító tagjai közé tartozott. I876 decemberében Győrbe helyezték közjegyzőnek. Győrben 1887-ben házasságot kötött Feszler Ernesztinával, Gaszner József elvált feleségével. Győri közjegyzői irodájában Rácz Gyula, majd Pulay Ferenc dolgozott közjegyző-helyettesként. Mihálkovics Tivadar a közéletnek is tevékeny részese volt. Tágja volt Győr város törvényhatósági bizottságának. Emellett a Győri Első Takarékpénztár Rt. és a Győr városi és megyei Önsegélyző Egyleti Szövetkezet egyaránt igazgatósági tagjává választotta. 1877-július 10-én Némethy Ernővel közösen megalapította a Győri Csónakázó Egyletet. Az egylet első elnökének Némethy Ernőt, titkárának őt választották. Az egylet második elnökének már Mihálkovics Tivadart választották, aki több mint harminc éven keresztül volt a győri evezős sportélet vezetője. 1909-ben az egyesület örökös tiszteletbeli elnökének választották. Nevéhez fűződik a balatoni evezős- és vitorlásport fellendítése is. Az első nemzetközi evezős- és vitorlásversenyt 1882. augusztus 22-23-án Balatonfüreden tartották meg. A verseny rendezési költségeit fedező 1000 ezüstforintot magánszemélyek, köztük Mihálkovics Tivadar bocsátották rendelkezésre. A szkiff hajók versenyét megnyerte, és ezzel Magyarország első evezős bajnoki címét az éremmel és a 15 arany tiszteletdíjjal megszerezte. 1892-ben az Országos Csónakázó Szövetséget alapította meg, amelynek első elnökévé is megválasztották. Endtődi Sándor költőtől, volt iskolatársától megvette az alsóörsi üdülőjét és a Vészmadár nevű vitorlását. Ezzel a balatoni vitorlásélet egyik megalapozója lett. Alsóörsön létrehozta az üdülőtelepet, valamint a balatoni strandot. Hosszabb utazásokat tett Nyugat-Európában, valamint az Al-Duna vidékén. Élményeit a csaIád részére írt naplójában örökítette meg. 1900. november 25-én egyik alapítója volt, majd nagymestere lett a győri Philantrópia szabadkőműves páholynak. 1907-ben ugyancsak alapítója volt a Győri Társadalomtudományi Körnek. 1918-ban a Radikális Párt győri szerveze-tének volt alapító tagja. 1925-ben győri közjegyzői állását kölcsönös áthelyezéssel elcserélte dr. Szily Ferenc vasvári közjegyzővel. A cserét követően azonban lemondott közjegyzői állásáról. Mihálkovics Tivadar 1927- február I I-én Győrben hunyt el. A győri Nádorvárosi temetőben temették el, ahol sírja ma is megtalálható. Emlékét Balatonfüreden és Győrben emléktábla, Alsóörsön szobor őrzi. Alsóörsön utcát, Győrben az egyik Rábaparti sétányt nevezték el róla. Emlékezetére a Balatonon Mihálkovics Tivadar vitorlásversenyeket rendeznek.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Babos Péter * 1818-1888
 7. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 8. Bodnár Imre 1840
 9. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 10. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 11. Christian Antal ♦ 1847-1910
 12. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 13. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 14. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 15. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 16. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 17. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 18. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 19. Dr. Bertin József • 1892-1945
 20. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 21. Dr. Bognár József » 1877-1951
 22. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 23. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 24. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 25. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 26. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 27. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 28. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 29. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 30. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 31. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 32. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 33. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 34. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 35. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 36. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 37. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 38. Dr. Király Károly ♦ 1886
 39. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 40. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 41. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 42. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 43. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 44. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 45. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 46. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 47. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 48. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 49. Dr. Major József ♦ 1895
 50. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 51. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 52. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 53. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 54. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 55. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 56. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 57. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 58. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 59. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 60. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 61. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 62. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 63. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 64. Dr. Rottenberg Márton l868.
 65. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 66. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 67. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 68. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 69. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 70. Dr. Sirchich György 1868-1937
 71. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 72. Dr. Szabó József
 73. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 74. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 75. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 76. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 77. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 78. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 79. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 80. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 81. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 82. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 83. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 84. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 85. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 86. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 87. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 88. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 89. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 90. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 91. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 92. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 93. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 94. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 95. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 96. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 97. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 98. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 99. Hadfy Döme 1826-190
 100. Haller István ♦ 1846-1898
 101. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 102. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 103. Keresztes Gyula ♦ 1879
 104. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 105. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 106. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 107. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 108. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 109. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 110. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 111. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 112. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 113. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 114. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 115. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 116. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 117. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 118. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 119. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 120. Rakics János ♦ 1825
 121. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 122. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 123. Salamon Dénes ♦ 1902
 124. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 125. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 126. Susich Károly ♦ 1854-1923
 127. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 128. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 129. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 130. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 131. Verzár József ♦ 1834-1881
 132. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 133. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 134. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907