Plausich Mátyás ♦ 1843-1929

Plausich Mátyás ♦ 1843-1929


Plausich Mátyás 1843-ban született Verenden. Édesanyja Hannulik Anna volt. Jogi tanulmányokat 1861 és 1865 között a Pesti Tudományegyetemen folytatott. Az ügyvédi vizsgát 1865-ben tette le Pesten. Ezt követően Temesváron ügyvédi irodát nyitott. 1872-ben a Verseci Királyi Törvényszékhez törvényszéki bírónak nevezték ki. 1873-ban Temesvárra helyezték törvényszéki bírónak. A Napholcz Máriával kötött házasságából két gyermek született: Aladár, későbbi nagylaki közjegyző és Viola. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1875-ben nevezte ki Temesvárra. A Temesvári Királyi Közjegyzői Kamara alapító tagjai közé tartozott. Közjegyzői irodáját a Jenő herceg tér 5. szám alatt nyitotta meg. 1878-ban a kamara elnökének választották. Elnöki tisztségét egész közjegyzői működése alatt megőrizte, miután 1878-tól megszakítás nélkül újraválasztották. Közjegyzői szolgálata az első világháborút követő impériumváltással szűnt meg. Pályája kezdetétől aktív résztvevője volt Temesvár közéletének. Temes vármegye törvényhatósági bizottságának 1872-ben lett először tagja. Ugyancsak ebben az évben választották be először Temesvár szabad királyi város közigazgatási bizottságába.  A Szabadelvű Párt helyi szervezetének elnöki tisztét is betöltötte. 1891 szeptember 16-án, amikor I. Ferenc József a város politikai életének nagy eseményeként Temesvárra látogatott, hogy a Délmagyarországi Ipari és Mezőgazdasági Kiállítást megtekintse, a közjegyzői kamara királyt köszöntő küldöttségét Plausich Mátyás vezette. E tisztségében 1892-ben gróf Szapáry Gyula miniszterelnökhöz vezetett küldöttséget, Temesvár város képviselői mandátumának elfogadása érdekében. A mandátumot 1896-ban báró Fejérvárv Géza honvédelmi miniszternek ajánlották fel. Az ellenzéki pártok parlamenti obstrukcióinak elhatalmasodása alatt táviratilag biztosították a kormányt a támogatásukról. 1900-ban a honvédelmi miniszter a temesvári sorozási bizottság elnökének nevezte ki. Temes vármegye és Temesvár szabad királyi város főispánja, valamint a Temesvári ítélőtábla elnökének előterjesztése alapján a közjegyzői pályán szerzett érdemei elismeréséül a király 1900-ban királyi tanácsosi címet adományozott számára. 1910-ben a Nemzeti Munkapárt temesvári szervezete választotta elnökévé. Plausich Mátyás 1929. június 19-én hunyt el Temesváron. A Belvárosi temetőben temették el, ahol sírja ma már nem található meg.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 2. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 3. Antunovits József ♦ 1822-1891
 4. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 5. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 6. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 7. Christian Antal ♦ 1847-1910
 8. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 9. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 10. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 11. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 12. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 13. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 14. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 15. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 16. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 17. DR. DERNER RICHARD ♦
 18. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 19. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 20. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 21. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 22. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 23. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 24. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 25. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 26. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 27. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 28. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 29. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 30. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 31. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 32. Dr. Király Károly ♦ 1886
 33. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 34. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 35. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 36. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 37. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 38. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 39. Dr. Major József ♦ 1895
 40. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 41. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 42. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 43. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 44. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 45. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 46. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 47. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 48. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 49. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 50. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 51. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 52. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 53. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 54. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 55. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 56. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 57. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 58. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 59. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 60. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 61. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 62. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 63. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 64. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 65. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 66. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 67. Dr. Tószöghy (Tauszik) Andor ♦ 1869 körül
 68. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 69. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 70. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 71. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 72. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 73. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 74. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 75. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 76. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 77. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 78. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 79. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 80. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 81. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 82. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 83. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 84. Haller István ♦ 1846-1898
 85. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 86. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 87. Keresztes Gyula ♦ 1879
 88. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 89. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 90. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 91. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 92. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 93. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 94. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 95. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 96. Mezey Zsigmond 1849
 97. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 98. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 99. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 100. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 101. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 102. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 103. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 104. Rakics János ♦ 1825
 105. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 106. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 107. Salamon Dénes ♦ 1902
 108. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 109. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 110. Susich Károly ♦ 1854-1923
 111. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 112. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 113. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 114. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 115. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 116. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 117. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 118. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890