Susich Károly ♦ 1854-1923

Susich Károly ♦ 1854-1923


Horvátkécsai Susich Károly 1854- február I3-án született Lippán. Édesapja horvátkccsai Susich Mihály, édesanyja Pottyondy Borbála volt. jogi tanulmányokat 1874 és 1878 között a Kecskeméti Jogakadémián és a Budapesti Tudományegyetemen folytatatott. Az ügyvédi vizsgát Budapesten 1878. december 30-án tette le. Időközben 1875-november 3-tól 1878. november 23-ig édesapja, Susich Mihály temesvári ügyvéd mellett jog-gyakornokoskodott. Szakmai pályafutását ügyvédként kezdte. A Temesvári Ügyvédi Kamara 1879-ben temesvári székhellyel jegyezte be tagjai sorába. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1887-ben Karán-sebesre nevezte ki. Karánsebesen kötött házasságot Brada Máriával, amely házasságból két gyermek született, Ervin és György. Közjegyzői irodáját Karánsebcsen az Orsovai utca 466. szám alatti, a „Koronához„ címzett házban nyitotta meg. A Temesvári Királyi Közjegyzői Kamara az I907 és 1912 közötti időszakra elnökségi póttagjává választotta. Közéleti megbízásokat is szívesen vállalt. I909-b en az oravicabányai választókerület választási elnökévé választották. A közjegyzői pályán és a közügyek terén szerzett érdemeiért a Ferenc József-rend tiszti keresztjével tüntették ki. A király a régi horvát nemességüket elismerve horvátkécsai előnevet és címert adományozott neki és testvérének, dr. Susich István előbb körösbányai, majd nagybecskereki közjegyzőnek, valamint utódaik számára. Tagja volt a Karánsebcs— Hátszeg Helyiérdekű Vasút Rt. igazgatóságának is. Szakmai munkássága mellett lelkes könyvgyűjtő volt. Több ritkaságot, ősnyomtatványt is őrzött könyvtárában. A Harvard University Library őrzi tovább azt a I 5. századi ősnyomtatványt, amelynek egykor tulajdonosa volt. Könyvtárából három könyv a bukaresti Románia Nemzeti Könyvtára (Bibliotech Nazionale a Romáméi) gyűjteményébe is bekerült. A Debreceni Egyetemi Könyvtárban a közjegyző ex librisét (Ex Libris regii notarii publici Caroli Susich de Horvát Kécsa) egy 17- századi kolligátuma őrzi. Közjegyzői szolgálata az impériumváltással nem szűnt meg. Miután a román királyra letette az esküt, román királyi közjegyzőként Buziásfürdőn dolgozott tovább. Susich Károly 1923-ban Buziásfürdőn hunyt el, sírja a helyi temetőben ma is megtalálható.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 2. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 3. Antunovits József ♦ 1822-1891
 4. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 5. Bodnár Imre 1840
 6. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 7. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 8. Christian Antal ♦ 1847-1910
 9. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 10. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 11. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 12. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 13. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 14. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 15. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 16. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 17. Dr. Bognár József » 1877-1951
 18. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 19. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 20. DR. DERNER RICHARD ♦
 21. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 22. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 23. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 24. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 25. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 26. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 27. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 28. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 29. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 30. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 31. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 32. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 33. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 34. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 35. Dr. Király Károly ♦ 1886
 36. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 37. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 38. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 39. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 40. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 41. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 42. Dr. Major József ♦ 1895
 43. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 44. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 45. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 46. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 47. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 48. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 49. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 50. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 51. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 52. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 53. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 54. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 55. Dr. Rottenberg Márton l868.
 56. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 57. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 58. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 59. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 60. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 61. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 62. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 63. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 64. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 65. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 66. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 67. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 68. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 69. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 70. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 71. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 72. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 73. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 74. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 75. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 76. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 77. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 78. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 79. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 80. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 81. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 82. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 83. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 84. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 85. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 86. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 87. Hadfy Döme 1826-190
 88. Haller István ♦ 1846-1898
 89. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 90. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 91. Keresztes Gyula ♦ 1879
 92. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 93. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 94. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 95. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 96. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 97. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 98. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 99. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 100. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 101. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 102. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 103. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 104. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 105. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 106. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 107. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 108. Rakics János ♦ 1825
 109. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 110. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 111. Salamon Dénes ♦ 1902
 112. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 113. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 114. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 115. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 116. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 117. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 118. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 119. Verzár József ♦ 1834-1881
 120. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 121. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 122. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 123. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890