SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914

SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914


Szeberényi István 1846-ban született Békéscsabán, szlovák evangélikus családban. Édesapja
Szeberényi Gusztáv, a Bányai Evangélikus Egyházkerület püspöke, édesanyja Dlhányi Maximiliana volt. Jogi tanulmányokat I864 és I868 között a Pesti Tudományegyetemen folytatott. Az ügyvédi vizsgát 1871-ben szintén Pesten tette le. 1869-től a Belügyminisztérium VI. osztályán (szabad királyi városok) volt fogalmazógyakornok. Ezt követően az Aradi Ügyvédi Kamara Békéscsaba székhellyel jegyezte be tagjai sorába. 1884-ben Budapestre költözött, és itt lett ügyvéd. Szintén 1884-ben a bányai ágostai hitvallású evangélikus egyházkerület közgyű-
lésén világi jegyzőként vett részt. Királyi közjegyzőnek 1886-ban az igazságügyi miniszter Hódságra nevezte kid 1890-ben székhelyet cserélt Antunovits József apatini közjegyzőveid’ Német és szlovák nyelvi jogosítvánnyal is rendelkezett.
l892-bcn kérte, hogy az apatini közjegyzői székhelyet helyezzék át Zomborba, de ezt a miniszter nem teljesítette, bár kérelmét később Bresztovác község, valamint az Apatini Takarékpénztár beadványával is megerősítette. A Zombor 2. számú közjegyzői székhelyre Drescher Ede halála után is sikertelenül pályázott, ugyanis a miniszter e székhelyet megszüntette. 1907-ben az újonnan létrehozott Újvidék 2. számú székhelyet pályázta meg, amelyre kinevezését a kamara első helyen terjesztette fel a miniszternek. A székhelyet azonban végül ifj. dr. Várnay Ernő temesvári közjegyző-helyettes nyerte el. Szeberényi István 1914- március 8-án hunyt el.  Sírja a helyi temetőben ma már nem található meg.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Babos Péter * 1818-1888
 7. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 8. Bodnár Imre 1840
 9. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 10. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 11. Christian Antal ♦ 1847-1910
 12. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 13. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 14. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 15. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 16. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 17. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 18. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 19. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 20. Dr. Bertin József • 1892-1945
 21. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 22. Dr. Bognár József » 1877-1951
 23. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 24. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 25. Dr. Charmant Oszkár
 26. DR. DERNER RICHARD ♦
 27. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 28. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 29. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 30. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 31. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 32. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 33. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 34. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 35. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 36. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 37. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 38. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 39. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 40. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 41. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 42. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 43. Dr. Király Károly ♦ 1886
 44. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 45. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 46. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 47. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 48. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 49. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 50. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 51. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 52. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 53. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 54. Dr. Major József ♦ 1895
 55. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 56. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 57. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 58. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 59. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 60. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 61. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 62. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 63. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 64. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 65. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 66. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 67. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 68. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 69. Dr. Rottenberg Márton l868.
 70. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 71. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 72. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 73. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 74. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 75. Dr. Sirchich György 1868-1937
 76. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 77. Dr. Szabó József
 78. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 79. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 80. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 81. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 82. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 83. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 84. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 85. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 86. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 87. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 88. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 89. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 90. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 91. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 92. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 93. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 94. Dr. Vojnich Lajos 1866-1902
 95. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 96. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 97. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 98. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 99. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 100. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 101. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 102. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 103. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 104. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 105. Hadfy Döme 1826-190
 106. Haller István ♦ 1846-1898
 107. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 108. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 109. Keresztes Gyula ♦ 1879
 110. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 111. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 112. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 113. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 114. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 115. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 116. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 117. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 118. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 119. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 120. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 121. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 122. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 123. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 124. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 125. Rakics János ♦ 1825
 126. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 127. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 128. Salamon Dénes ♦ 1902
 129. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 130. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 131. Susich Károly ♦ 1854-1923
 132. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 133. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 134. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 135. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 136. Verzár József ♦ 1834-1881
 137. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 138. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 139. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 140. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890