Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913

Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913


Vannay Gusztáv 1846. április I I-én született Temesváron. Édesapja dr. Vannay János lippai járási orvos, Ternes vármegye tiszteletbeli főorvosa volt. A középiskolát Aradon és Temesváron végezte. Jogi tanulmányokat a Pesti Tudományegyetemen folytatott. Az ügyvédi vizsgát 1871-ben szintén Pesten tette le. Szakmai pályafutását ügyvédként kezdte, a Temesvári Ügyvédi Kamara 1871-ben Lippa szék-hellyel jegyezte be tagjai sorába.25 1876-ban Világosra királyi aljárásbírónak nevezték ki. 1877-ben azonban lemondott bírói tisztségéről, és ügyvédként dolgozott tovább. Az 1881-ben etrekarcsai Csillag Jankával kötött házasságából két gyermek született, Janka és Márta. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi minisztei 1889-bcn Lippára nevezte ki. Vannay Gusztáv kinevezése annyira elnyerte a helyi polgárok tetszését, hogy a minisztert ezen alkalomból 100 lippai polgár által aláírt távirat köszöntette. Vannay a helyi közélet ismert alakja volt. A Szabadelvű Párt lippai járási szervezetének elnöke, Ternes vármegye törvényhatósági bizottságának tagja volt. A lippai polgári lányiskola felépítésében is nagy érdemeket szerzett. Feleségével együtt a Vöröskereszt Egylet helyi szervezetének és a lippai római katolikus jótékonysági nőegyletnek is vezetője volt. Az ellenzéki párt helyi elnökeként vett részt a választási küzdelmekben. Az olvasóegylet aktív tagjaként bálokat, estélyeket  szervezett. Egyházpolitikai kérdésben a lippai választókerület a kormány politikáját támogatta. A Lippaer Sparcasse Actien Gesellschaft igazgatósági tagjának szintén megválasztották. Amikor 1903. szeptember 3-án a Monarchia hadserege Lippa környékén tartott hadgyakorlatot, amelyen a királyt Ferenc Ferdinánd trónörökös képviselte, a hadgyakorlattal összefüggő rendezvényeket Vannay Gusztáv a rendezőbizottság elnökeként irányította.Társadalmi és közéleti érdemei elismeréséül 1906-ban királyi tanácsosi címmel tüntették ki. Vannay Gusztáv 1913-ban hunyt el. Sírja a lippai temetőben ma már nem található meg.

Kapcsolódó

Személyek

 1. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 2. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 3. Antunovits József ♦ 1822-1891
 4. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 5. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 6. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 7. Christian Antal ♦ 1847-1910
 8. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 9. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 10. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 11. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 12. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 13. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 14. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 15. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 16. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 17. DR. DERNER RICHARD ♦
 18. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 19. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 20. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 21. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 22. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 23. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 24. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 25. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 26. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 27. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 28. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 29. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 30. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 31. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 32. Dr. Király Károly ♦ 1886
 33. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 34. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 35. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 36. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 37. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 38. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 39. Dr. Major József ♦ 1895
 40. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 41. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 42. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 43. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 44. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 45. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 46. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 47. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 48. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 49. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 50. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 51. Dr. Reviczky Jenő 1871
 52. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 53. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 54. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 55. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 56. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 57. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 58. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 59. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 60. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 61. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 62. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 63. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 64. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 65. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 66. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 67. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 68. Dr. Tószöghy (Tauszik) Andor ♦ 1869 körül
 69. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 70. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 71. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 72. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 73. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 74. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 75. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 76. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 77. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 78. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 79. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 80. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 81. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 82. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 83. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 84. Haller István ♦ 1846-1898
 85. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 86. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 87. Keresztes Gyula ♦ 1879
 88. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 89. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 90. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 91. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 92. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 93. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 94. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 95. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 96. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 97. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 98. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 99. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 100. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 101. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 102. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 103. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 104. Rakics János ♦ 1825
 105. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 106. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 107. Salamon Dénes ♦ 1902
 108. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 109. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 110. Susich Károly ♦ 1854-1923
 111. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 112. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 113. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 114. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 115. Verzár József ♦ 1834-1881
 116. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 117. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 118. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 119. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890