Verzár József ♦ 1834-1881

Verzár József ♦ 1834-1881


Szamosújvári Verzár József 1834. november 26-án született Temesváron. Örmény eredetű családjának neve korábban Stefánián volt.6 A nemességet 1760-ban Verzár Márton kapta. A család híres ősét, Verzár Oxendius püspököt az örmények Erdélybe költözésének vezetőjeként és Szamosújvár alapítójaként tartják számon. Édesapja Verzár István, édesanyja Kapdebó Teréz volt. Jogi tanulmányokat az 1853/1854-es tanévben a Pesti Tudományegyetemen folytatott. Az ügyvédi vizsgát szintén Pesten tette le, 1860 körül. 1864- április I9-én Lippán házasságot kötött Kremser Ludmillával. Házasságukból hat gyermek született: Ákos, Mária, József, Ilona, Ludmilla és Etelka. 1871-ben Temesvárra járásbírónak nevezték ki.11 Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1875-ben Versecre nevezte ki. A Temesvári Királyi Közjegyzői Kamara alapító tagjai közé tartozott. Pályáját korai halála törte derékba. Verzár József 1881. július 16-án Bad Gleichenberg üdülőhelyen hunyt el. Gyászjelentése szerint a 47 évet élt közjegyzőt felesége és hat gyermeke siratta. Temesváron a Belvárosi temetőben temették el, ahol sírja ma már nem található meg.

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 3. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 4. Antunovits József ♦ 1822-1891
 5. Babos Péter * 1818-1888
 6. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 7. Bodnár Imre 1840
 8. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 9. Christian Antal ♦ 1847-1910
 10. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 11. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 12. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 13. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 14. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 15. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 16. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 17. Dr. Bertin József • 1892-1945
 18. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 19. Dr. Bognár József » 1877-1951
 20. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 21. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 22. Dr. Charmant Oszkár
 23. DR. DERNER RICHARD ♦
 24. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 25. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 26. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 27. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 28. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 29. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 30. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 31. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 32. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 33. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 34. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 35. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 36. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 37. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 38. Dr. Király Károly ♦ 1886
 39. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 40. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 41. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 42. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 43. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 44. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 45. Dr. Major József ♦ 1895
 46. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 47. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 48. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 49. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 50. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 51. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 52. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 53. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 54. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 55. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 56. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 57. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 58. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 59. Dr. Rottenberg Márton l868.
 60. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 61. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 62. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 63. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 64. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 65. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 66. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 67. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 68. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 69. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 70. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 71. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 72. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 73. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 74. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 75. Dr. Tószöghy (Tauszik) Andor ♦ 1869 körül
 76. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 77. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 78. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 79. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 80. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 81. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 82. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 83. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 84. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 85. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 86. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 87. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 88. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 89. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 90. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 91. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 92. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 93. Hadfy Döme 1826-190
 94. Haller István ♦ 1846-1898
 95. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 96. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 97. Keresztes Gyula ♦ 1879
 98. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 99. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 100. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 101. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 102. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 103. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 104. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 105. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 106. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 107. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 108. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 109. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 110. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 111. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 112. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 113. Rakics János ♦ 1825
 114. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 115. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 116. Salamon Dénes ♦ 1902
 117. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 118. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 119. Susich Károly ♦ 1854-1923
 120. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 121. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 122. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 123. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 124. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 125. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 126. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 127. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 128. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890