Zsarkó Antal ♦ 1837-1890

Zsarkó Antal ♦ 1837-1890


Zsarkó Antal I837-ben született Hódmezővásárhelyen. Jogi tanulmányokat I860 és 1864 között a Pesti Tudományegyetemen folytatott.4 Egyetemi évei alatt országgyűlési írnokként tevékenykedett. 1864-ben belépett a Szeged-belvárosi Kaszinó tagjai sorába. Az ügyvédi vizsgát 186 5 júliusában tette le Pesten. Ugyanitt 1865. július 27-én házasságot kötött nemeskéri Kiss Erzsébettel. Deák Ferenc és Kiss Ernő honvédtábornok, aradi vértanú leszármazottjával. Házasságából négy gyermek született: Hajnalka, Konstantina, Antal és Szilárda. Pályáját ügyvédként kezdte, előbb Szegeden, l867-től Zentán folytatott gyakorlatot. Zentán az 1868. október 18-án alakult helyi takarékpénztár titkárává választották, 1872-ben a Szekszárdi Törvényszékhez törvényszéki bírónak nevezték ki. 1873-ban Aradra helyezték törvényszéki bírónak. Királyi közjegyzőnek 1875-ben az igazságügyi miniszter Zentára nevezte ki. Közjegyzői irodáját 1875. augusztus 3-án nyitotta meg. A Szegedi Királyi Közjegyzői Kamara alapító tagjai közé tartozott, és a kamara első választmányának, elnökségének tagjává is megválasztották. Irodájában Salamon Dénes, későbbi veje dolgozott közjegyző-helyettesként. A közjegyzői szolgálat ellátása mellett Zenta közéletének alakításában is tevékeny része volt. A városi népiskola iskolaszékének elnöki tisztét töltötte be. A Zentai Gőz- és Kádfürdő Részvénytársaság igazgatósági tagjának is megválasztották. A rdekkönyvezetők Országos Egyesületének pártoló tagja volt. A Szabadelvű Párt helyi szervezetének elnökeként több képviselőválasztási kampány aktív részesé és alakítója volt. A zentai polgári iskola részére létrehozott Eötvös-jutalomalap életre hívását adományával támogatta. Zsarkó Antal I890. július 1-én hunyt el Zentán. Sírja a helvi temetőben ma már nem található meg.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Babos Péter * 1818-1888
 7. Bánffay Simon
 8. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 9. Bodnár Imre 1840
 10. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 11. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 12. Christian Antal ♦ 1847-1910
 13. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 14. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 15. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 16. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 17. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 18. Dr. Balassa Lajos
 19. Dr. Balassa PÁL 1885-1963
 20. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 21. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 22. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 23. Dr. Bertin József • 1892-1945
 24. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 25. Dr. Bognár József » 1877-1951
 26. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 27. Dr. Charmant Oszkár
 28. DR. DERNER RICHARD ♦
 29. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 30. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 31. Dr. Ferenczi Antal . 1883-1944
 32. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 33. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 34. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 35. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 36. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 37. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 38. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 39. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 40. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 41. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 42. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 43. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 44. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 45. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 46. Dr. Király Károly ♦ 1886
 47. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 48. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 49. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 50. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 51. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 52. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 53. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 54. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 55. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 56. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 57. Dr. Major József ♦ 1895
 58. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 59. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 60. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 61. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 62. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 63. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 64. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 65. Dr. Noszlopy Gáspár » 1857-1924
 66. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 67. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 68. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 69. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 70. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 71. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 72. Dr. Reviczky Jenő 1871
 73. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 74. Dr. Rottenberg Márton l868.
 75. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 76. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 77. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 78. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 79. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 80. Dr. Sirchich György 1868-1937
 81. Dr. SÓTI Ádám 1874
 82. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 83. Dr. Szabó József
 84. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 85. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 86. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 87. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 88. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 89. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 90. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 91. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 92. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 93. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 94. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 95. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 96. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 97. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 98. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 99. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 100. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 101. Dr. Vojnich Lajos 1866-1902
 102. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 103. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 104. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 105. Dr. Zeisz Károly
 106. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 107. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 108. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 109. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 110. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 111. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 112. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 113. Hadfy Döme 1826-190
 114. Haller István ♦ 1846-1898
 115. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 116. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 117. Keresztes Gyula ♦ 1879
 118. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 119. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 120. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 121. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 122. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 123. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 124. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 125. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 126. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 127. Mezey Zsigmond 1849
 128. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 129. Mikulik József
 130. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 131. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 132. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 133. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 134. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 135. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 136. Rakics János ♦ 1825
 137. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 138. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 139. Salamon Dénes ♦ 1902
 140. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 141. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 142. Susich Károly ♦ 1854-1923
 143. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 144. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 145. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 146. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 147. Ursziny Pál • 1852-1910
 148. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 149. Verzár József ♦ 1834-1881
 150. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 151. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907