DR. TOLNAY GÉZA kir. közjegyző Siklóson

kir. közjegyző Siklóson


1856. szeptember 11-én született Budapesten,  Schachtner Antal és Világhy Alojzia gyermekeként.  Elemi és középiskolai tanulmányai elvégzését  követően, 1874 és 1878 között a Budapesti  Tudományegyetemen jogi tanulmányokat  folytatott. 1882. június 15-én szerezte meg  a doktorátust.  Több ügyvédi irodánál is dolgozott mint ügyvédjelölt,  míg 1888 októberében sikeres  ügyvédi vizsgát tett. 1889-től Baranyai Béla  pécsi királyi közjegyző mellett dolgozott mint  közjegyzőhelyettes.  Pécsen 1913. augusztus 7-én kötött házasságot  Dudek Máriával, gyermekük nem született.  Az igazságügyi miniszter 1898-ban kinevezte  királyi közjegyzőnek Siklósra.  1927. december 30-án hunyt el Siklóson,  hamvait a helyi temetőben helyezték örök  nyugalomra.