Hideg József (1829–1885)

kir. közjegyző Zalaegerszegen (1875–1885)


Mohácson született 1829. február 23-án, Hideg Jákob és Haisman Margit gyermekeként. Alap- és középfokú tanulmányai elvégzését
követően, mint joggyakornok, 1848-ban önkéntesnek állt a 2. honvédzászlóaljhoz, és harcolt a forradalom és szabadságharc alatt. 1849
márciusában őrmesternek nevezték ki, majd április 1-jén előléptették hadnaggyá. A második 41. zászlóaljnál a bácskai hadtestben a borosjenői fegyverletételig küzdött. 1850. február 28-án ismét besorozták a 49. gyalogezredbe, majd 1852. január 31-én végleg leszerelték.
1861-ben házasságot kötött Donászy Ilonával, akitől két leánygyermeke született: Katalin és Franciska.
1867 és 1875 között ügyvédként dolgozott, a Zala megyei Honvédegylet tagja. Az igazságügyi miniszter 1875-ben a polgári közjegyzőség felállításakor Zalaegerszegre nevezte ki közjegyzőnek. A Pécsi Királyi Közjegyzői Kamara alapító tagjai közé tartozik. 1885. január 11-én hunyt el Zalaegerszegen, a helyi temetőben helyezték örök nyugalomra. Sírja ma már nem lelhető fel.

Galéria