Berzsenyi János: VALAMIKOR…

dr. Berzsenyi János írásaiból


Zenéjét szerzé: Berzsenyi László.
Szövegét irta: dr. Berzsenyi János.


I. Volt nekem is valamikor délibábos ifjuságom, álmom,
S imádságom minden este, hogy az Isten oltalmazzon, áldjon,
Te vetted el a hitet is s mindent, mindent, ami szent volt, tőlem,
Még a jövő reménye is mint lidércz fény bujdosik előlem!
II. Ha majd elhull az akáczfa virágjának fehér fürtje, szirma,
S feledve lesz róla a dal, nincs ki rajta elbúsulna, sírna:
Jöjjetek a temetőbe s daloljatok utoljára nékem:
Akáczfáról, ábrándoktól mit sirattam valamikor, régen.