id. Takács Jenő: HA…

Szemelvények id. Takács Jenő írásaiból


Ha a szerencse elhagyott,
S csapásait reád
Zúdítva, ellened töre
Szeresd e szép hazát!
Ha száműzött a sors keze
Belőle s elhagyád;
Akárhova vezet hajód:
Szeresd e szép hazát!
A vagy a dühös óceán
Hordoz, s vihar zaját
Remegve féli kebeled:
Szeresd e szép hazát!
Ha fájdalmad, s kínod között
Nincs enyhítő barát,
Keress az Istennél vigaszt:
S szeresd e szép hazát!
EGY RÓZSÁHOZ
HA…
De ki tudja, a remény, mit
Velem táplál e kebel,
Nem hervad-e – mint tél holnap –
Hava, észrevétlen el?16
Ha örömödnek életét
Gyilkolva szúrja át
Kajánul a csalárd világ;
Szeresd e szép hazát!
Ha győz a bűn, és menhelyet
A hit s erény sem ád,
Szolgáld és védd őt, mint hű fi ú
S szeresd e szép hazát!
Szeressed őt ki hűn szeret,
S ki leghívebb anyád –
kinek ölén leszen sírod…
Szeresd e szép hazát!