PLAINER LAJOS (1851–1904)

kir. közjegyző Sásdon (1890–1893) kir. közjegyző Kaposváron (1893–1904)


Pécsen született 1851. március 1-jén, Plainer Antal ügyvéd, pécsi királyi tanácsos és Bognár Róza gyermekeként. Középiskolai tanulmányait 1862-től a pécsi ciszterci gimnáziumban folytatta, majd 1871-től három éven át a Pécsi Püspöki Jogakadémia hallgatója volt. A szükséges ügyvédjelölti gyakorlati idő kitöltése után, 1875. szeptember 29-én ügyvédi oklevelet szerzett Budapesten. Ügyvédi irodát nyitott Pécsen, majd 1885-ben székhelyét Siklósra helyezte át. 1887-től közjegyzőhelyettesként dolgozott Pécsen, Bánffay Simon királyi közjegyző mellett.
Házasságot kötött Szirányi Mariskával, akitől két leánygyermeke született: Blanka és Etel. Az igazságügyi miniszter 1890-ben kinevezte közjegyzőnek Sásdra, ahonnan 1893-ban Kaposvárra helyezte át. Egészségi állapota a Kaposváron töltött évek alatt megromlott, így a nyári szabadságot rendszeresen a Tátrában töltötte feleségével, így remélve a gyógyulást. Ötvenhárom éves korában, 1904. március 7-én hunyt el Kaposváron. Két nappal később a helyi Keleti temetőben helyezték örök nyugalomra.