vámosi SAÁRY VINCZE (1834–1894)

kir. közjegyző Keszthelyen (1875–1894)


1834. január 1-én született. Saáry Gergely diszeli és miskei földbirtokos, táblabíró gyermekeként. Iskoláit Pápán végezte. Még tizenöt éves sem volt, amikor már részt vett a 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményeiben, mint tüzér. Harcolt a Komárom mellett vívott csatákban, majd Világosnál végleg letette a fegyvert. 1866-ban házasságot kötött Mattachich Rozáliával, akitől két leánygyermeke született: Rózsa és Piroska. Jogi tanulmányai elvégzése után Keszthelyen
dolgozott ügyvédként. A város tisztelt és megbecsült polgárai közé tartozott, gyermekei a társasági élet kedvelt személyei voltak. 1875 júniusában súlyos tragédia érte, mert Rózsa lánya hosszú szenvedés után elhunyt. Az igazságügyi miniszter 1875-ben királyi közjegyzőnek nevezte ki Keszthelyre. A Pécsi Királyi Közjegyzői Kamara alapító tagjai közé tartozik. Hivatását közel húsz éven át gyakorolta, hatvanéves korában, 1894. január 12-én hunyt el Keszthelyen. A helyi Szent Miklós temetőben
helyezték örök nyugalomra.

Galéria