Dr. Hanny Andor (1882–1955) kir. közjegyző Lengyel

kir. közjegyző Lengyeltótiban (1928–1942) kir. közjegyző Sárváron (1942–1946)


1882. június 30-án született Keszthelyen, dr. Hanny Ödön orvos és Kayser Irén gyermekeként. A középiskolát a keszthelyi premontrei
rendi főgimnáziumban végezte, ahol 1900. június 30-án érettségi vizsgát tett. Jogi tanulmányait 1900-ban a Pécsi Püspöki Jogakadémián kezdte, majd egy évet tanult Berlinben az egyetemen, és végül diplomáját a kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetemen szerezte meg. 1905-től ügyvédjelölt dr. Sebestyén Lajos nagykanizsai ügyvéd mellett. Az ügyvédi oklevelet 1911. december 14-én
szerezte meg Budapesten, majd ügyvédi irodáját 1912. február 1-jén nyitotta meg Keszthelyen. A világháborúban frontszolgálatot teljesített 1915. március 15-től a 39. honvéd tüzérezred tagjaként. Tartalékos hadnagyi rangban szerelt le 1918. november 16-án. Kitüntetései: Signum Laudis, Bronz Vitézségi Érem, Károlycsapatkereszt, Díszérem, Háborús és Hadi Emlékérem. 1923. június 26-án Keszthelyen házasságot kötött Sztankovits Erzsébettel, akitől Katalin nevű gyermeke született. Az igazságügyi miniszter 1928. január 31-én kinevezte királyi közjegyzőnek Lengyeltótiba. Tagja volt a községi képviselő-testületnek, valamint helyi elnöke a Nemzeti Egység
Pártjának. E minőségében 1936. február 2-án üdvözölte a Lengyeltótiba érkező Bornemissza Géza igazságügyi minisztert. Saját kérésére 1942. április 25-én áthelyezték Sárvárra. 1945-ben a front elől családjával együtt Ausztriába menekült, ahonnan a háború befejeződésekor tért vissza. A Nyugatról visszatértek igazoló bizottsága 1946. október 30-án igazolta, de állásvesztésre ítélte. Munkahely hiányában Sárvárról visszaköltözött Keszthelyre, ahol 1947. április 19-től dr. Berzsenyi László keszthelyi közjegyző helyetteseként dolgozott 1949-ig. Állami szolgálatba nem vették át. 1955-ben hunyt el Keszthelyen, sírja a helyi Szent Miklós temetőben található.

Galéria