DR. HENNYEY LÁSZLÓ (1877–1945)

kir. közjegyző


kir. közjegyző Vágsellyén (1918–1922) kir. közjegyző Sopronban (1923–1924) kir. közjegyző Csongrádon (1924–1926) kir. közjegyző Szentesen (1926–1931)

1877. július1-jén született Rimaszombaton, Hennyey Kálmán és Szomor Anna gyermekeként. Középiskolai tanulmányait szülővárosában
végezte, majd 1895-től 1899-ig a Budapesti Tudományegyetem jogi karán tanult. Jogi diplomáját 1904. szeptember 24-én szerezte
meg Budapesten. Topánfalván közjegyzőjelöltként, majd ügyvédjelöltként dolgozott. 1907-ben ügyvédi vizsgát tett és Rimaszombaton saját ügyvédi irodát nyitott. 1908-ban székhelyét Rimaszombatról Dobsinára helyezte át, ahol tiszti ügyésznek választották.
1913. szeptember 1-től Nyíregyházán, majd Budapesten ügyvéd. 1915. június 26-án Szegeden házasságot kötött Márkus Erzsébettel, akitől László, Zoltán, Erzsébet, Anna, Zsuzsanna, István és András nevű gyermekei születtek. 1915-től közjegyzőhelyettesként dolgozott több városban is. Az igazságügyi miniszter 1918. április 16-án mint csongrádi közjegyzőhelyettest Vágselylyére kinevezte közjegyzőnek. Az impériumváltozás miatt 1922-ben el kellett hagynia a székhelyét. 1923-ban Sopronba, 1924-ben Csongrádra, 1926-ban Szentesre helyezték át. Szentesen a helyi sakk-kör vezetőjének is megválasztották. 1931-ben a miniszter Jakab Zoltánnal kölcsönösen áthelyezte Igalra.
Tagja volt a kaposvári kaszinónak, székhelyéről gyakran bejárt Kaposvárra. 1945. június 11-én hunyt el Kaposváron, ahol a Keleti temetőben helyezték örök nyugalomra.

Galéria