egyházasberzsenyi Dr. Berzsenyi János (1876–1927)

kir. közjegyző Zircen (1926) kir. közjegyző Lengyeltótiban (1927)


1876. július 10-én született Lengyeltótiban, dr. Berzsenyi Sándor és Miklós Jolán gyermekeként. Rokona Berzsenyi Dániel költőnek. Édesapja, aki a lengyeltóti körzet híres orvosa volt, rengeteget tett a Balaton kulturális fejlesztése érdekében. A fonyódi „Sándortelep” nevében a mai napig őrzi emlékét. Berzsenyi János középiskolai tanulmányait 1886-tól 1893-ig Székesfehérváron, Kőszegen
és Nagykanizsán folytatta. A sikeres érettségi vizsga után, 1894-ben beiratkozott a Budapesti Tudományegyetem jogi karára, melynek
1899-ig volt hallgatója. A budapesti ügyvédvizsgáló bizottság előtt letett sikeres vizsgák után, 1904. június 28-án szerezte meg ügyvédi oklevelét. 1905-től Lengyeltóti székhellyel tagja a Zalaegerszegi Ügyvédi Kamarának, és e minőségében 1926-ig dolgozott a községben.
1910. február 2-án Nagyatádon házasságot kötött Krticzka Saroltával. Két gyermekük született: Lóránt és Tibor. Édesapja révén Lengyeltóti településen hamar ismeretséget szerzett magának, és a település ismert és elismert tagjai közé tartozott. Ügyvédként segítséget nyújtott a vidék lakosságának szinte minden ügyes-bajos esetben megfelelő megoldást találni. 1912-től a Boglári
Takarékpénztár Igazgatóságának tagjai sorába is megválasztották, valamint a Magyar Királyi Természettudományi Társaság is
tagjai közé fogadta. Otthonosan mozgott az irodalom berkeiben, hódolt a költészetnek is, írásai jelentek meg a Petőfi -kultusszal kapcsolatban a Budapesti Hírlapban, a Nemzeti Újságban. Hangulatos, mély tartamú verseit sokszor publikálta a Somogyi Újságban, az Új-Somogyban és a Somogyi Társaságban. A régi magyar zene kincseit több alkalommal ismertette nyilvános hangversenyeken. Ő maga hegedűn játszott. A Berzsenyi Társaságnak kezdetektől tagja volt. Az igazságügyi miniszter 1926-ban kinevezte közjegyzőnek Zircre, ahol azonban csak rövid időt töltött, mert 1927-ben saját kérésére áthelyezték Lengyeltótiba. 1927. október 3-án a lengyeltóti szőlőbirtokán
tartott szüretről tartott hazafelé, amikor tragikus hirtelenséggel, ötvenegy éves korában hunyt el. Október 6-án helyezték örök nyugalomra a helyi temetőben.