Névy József (1839–1893)

kir. közjegyző Marcaliban (1875–1887)


1839. május 5-én született Veszprém vármegyében, Közép-Iszkázon Neff József néven. Apja id. Neff József községi tanító és jegyző,
anyja Ferencsics Mária. Középiskolai tanulmányait Pápán, Veszprémben és Győrben végezte.1865-től 1867-ig a Pápai Jogakadémián tanult. Jogi tanulmányai elvégzését követően igazságügyi minisztériumi fogalmazóként, majd ügyvédként dolgozott Budapesten. 1871-ben jelent meg testvérével, Névy Lászlóval – későbbi kereskedelmi akadémiai tanárral – közösen jegyzett Gyakorlati iránytan reál-, kereskedelmi és polgári iskolák számára című könyve. 1872-ben családi nevét a Magyar Királyi Belügyminisztérium engedélyével Névyre változtatta. 1875-ben a polgári közjegyzőség megalakításakor az igazságügyi miniszter királyi közjegyzőnek nevezte ki Marcaliba. A Pécsi Királyi Közjegyzői Kamara alapító tagja. Marcaliban a Vas utca 10. szám alatt lakott. Aktívan részt vett a város kulturális és társadalmi
életében. 1884-ben a Kaposvári Királyi Törvényszék hivatali sikkasztás vétsége miatt hathavi fogházra és hivatalvesztésre ítélte. A királyi
tábla ezt az ítéletet helybenhagyta, míg a királyi kúria a fogházbüntetést 1887-ben három hónapra szállította le, fi gyelemmel arra, hogy Névy József a kárt megtérítette. A jogerős döntés után perújítási kérelmet nyújtott be, de kérelmét elutasították. Állásáról 1887-ben önként lemondott, majd 1892-től ügyvédként dolgozott Marcaliban. 1889. augusztus 24-én Marcaliban házasságot kötött Taff erner Alojziával, akitől Zoltán, László és Margit nevű gyermekei születtek. Élete utolsó évében súlyos betegségben szenvedett, 1893. október 2-án hunyt el Bécsben, sírhelye ismeretlen.